Aktualności

Po spotkaniu Parlamentu Monarowskiego w Gaudynkach

Stworzenie listy spraw związanych z procesem terapii i wymagających przedstawienia zarządowi stowarzyszenia, podjęcie ścisłej współpracy z Komisją Etyki i monarowskim rzecznikiem praw pacjenta oraz praca nad płytą dedykowaną pamięci Marka Kotańskiego – to główne tematy listopadowego zjazdu parlamentu pacjentów.

W spotkaniu Parlamentu Monarowskiego, które odbyło się w dniach 15-17 listopada w ośrodku MONARU w Gaudynkach wzięło udział 14 parlamentarzystów z siedmiu ośrodków. Najwięcej miejsca w dyskusji poświęcono działalności Służby Ochrony MONARU, czyli funkcyjnych pacjentów, którzy dbają o przestrzeganie ośrodkowych regulaminów, zwłaszcza w zakresie zachowania abstynencji przez wszystkich mieszkańców każdej placówki. Podkreślano konieczność zachowania równowagi pomiędzy sumiennym wykonywaniem zadań przez SOM, a dbaniem o utrzymanie przyjaznej atmosfery w ośrodku, opartej na wzajemnym szacunku wśród mieszkańców. Ponadto postulowano wyraźne wyeksponowanie zasad obowiązujących w poszczególnych placówkach, tak aby osoba szukająca odpowiedniej dla siebie oferty terapeutycznej mogła przed dokonaniem wyboru miejsca leczenia jak najlepiej zapoznać się z warunkami pobytu w poszczególnych ośrodkach.

– Lista spraw wymagających zdaniem parlamentarzystów uregulowania przez władze stowarzyszenia ma zostać przygotowana we współpracy z monarowskim rzecznikiem praw pacjenta i przedstawiona Zarządowi Głównemu MONARU oraz Komisji Etyki – informuje Adrian Czachorowski, prezes Parlamentu.

Podczas zjazdu parlamentu omawiano także stan przygotowań do nagrania płyty z utworami pacjentów, dedykowanej pamięci Marka Kotańskiego. Dzięki inicjatywie parlamentarzystów kolejne przedsięwzięcia muzyczne w tym zakresie będzie można śledzić na specjalnym profilu na Facebooku.

Parlament Monarowski skupia przedstawicieli społeczności stacjonarnych ośrodków Stowarzyszenia MONAR. Wśród jego celów są m.in. promowanie rozwoju idei społeczności terapeutycznych, a także stylu życia wolnego od alkoholu i używek oraz dbałość o przestrzeganie zasad etycznych w procesie terapii i o odpowiednie warunki bytowe w ośrodkach.