Aktualności

Sprostowanie do artykułu w Wirtualnej Polsce

W związku z opublikowaniem artykułu pt. „Miliardy utracone na marihuanie” ( http://finanse.wp.pl/kat,1033691,title,Miliardy-utracone-w-marihuanie,wid,16298526,wiadomosc.html?ticaid=111f4d ), zawierającego przypisane przedstawicielowi Wolnych Konopi zdanie „Z naszych szacunków przeprowadzonych we współpracy z policją oraz Monarem wynika, że rocznie Polacy spalają około 500 ton marihuany”, informuję, że Stowarzyszenie MONAR nie prowadziło i nie prowadzi współpracy z Wolnymi Konopiami w zakresie określania ton spalanej przez Polaków marihuany, ani w żadnym innym zakresie. MONAR leczy natomiast w swoich ośrodkach osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych (w tym od marihuany) i cierpiące na szereg zaburzeń różnego rodzaju, spowodowanych m.in. zażywaniem marihuany. Zajmujemy się także profilaktyką i przekonujemy młodzież do wyboru stylu życia wolnego od używek. Próbę budowania pronarkotykowego lobby w oparciu o autorytet najstarszej i największej polskiej organizacji przeciwdziałającej narkomanii odbieramy jako nadużycie. Protestujemy przeciwko instrumentalnemu używaniu nazwy naszego Stowarzyszenia i stanowczo prosimy o usunięcie cytowanego zdania wypaczającego obraz działalności MONARU.

Jolanta Łazuga-Koczurowska
przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR