Aktualności

Stażyści z MONARU w sklepach Marks & Spencer Polska

Dziewiętnaścioro podopiecznych Stowarzyszenia MONAR bierze udział w programie Marks & Start, który ma im pomóc w powrocie na rynek pracy. Przez miesiąc będą pracować w sklepach znanej sieci detalicznej.

Uczestnicy projektu, podzieleni na pięcioosobowe zespoły, dołączyli do pracowników czterech warszawskich sklepów Marks & Spencer. Każdy z nich będzie zdobywał zawodowe doświadczenie pod okiem indywidualnego opiekuna, a na zakończenie stażu otrzyma informację zwrotną o swoich postępach w nauce pracy na nowym stanowisku i certyfikat potwierdzający udział w projekcie. Osoby, które ukończą staż zgodnie z programem, dostaną ponadto akredytacje, pomocne w staraniach o zatrudnienie w sklepach M&S.

Inaugurujące projekt spotkanie organizacyjne miało miejsce 1 września. W imieniu Marks&Spencer stażystów powitał Tomasz Paszkowski, Country Manager Marks & Spencer Poland & Baltics. Zapewnił, że jego firma dołoży wszelkich starań, aby projekt zakończył się sukcesem. Teresa Sierawska, pełnomocnik Zarządu Głównego MONARU, podziękowała sieci za zaproszenie podopiecznych Stowarzyszenia do udziału w programie i życzyła stażystom powodzenia. Szczegóły organizacyjne przedstawiła Katarzyna Zachaj, Learning & Development Manager Marks & Spencer Poland & Baltics – koordynatorka projektu ze strony organizatora. Następnie odbyły się pierwsze szkolenia, a już 2 września uczestnicy projektu rozpoczęli swój pierwszy dzień pracy w M&S.

Program Marks & Start jest realizowany od kilku lat w europejskich placówkach Marks & Spencer, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji i Grecji. Pomaga on w aktywizacji zawodowej osób mających trudności na rynku pracy. W Polsce, rozpoczęła się właśnie jego pierwsza, pilotażowa edycja z udziałem podopiecznych MONARU.