Aktualności

Strategia wsparcia dzieci i młodzieży

W roku 2022 Stowarzyszenie Monar pracuje nad strategią nowoczesnego wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin w nurcie deinstytucjonalizacji. W dobie coraz częstszych kryzysów psychicznych młodych ludzi i obniżania się wieku w którym sięgają oni po środki psychoaktywne chcemy skutecznie przeciwdziałać tej sytuacji w Polsce. Mamy ponad 40-letnie doświadczenie w tym obszarze i bazując na nim opracowujemy nowoczesną ofertę, opartą na wnikliwej diagnozie, skierowaną do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Chcemy współpracować z mądrymi samorządowcami, dobrymi nauczycielami, empatycznymi urzędnikami instytucji pomocy społecznej i zbudować wielostronne partnerstwo nastawione na wsparcie młodych. Jeśli chcecie współuczestniczyć w naszych pracach – piszcie do nas w komentarzach lub na adres mailowy: katarzyna.lisiecka@monar.org Co według Was jest trudne dla dzieci i młodzieży dziś?