Aktualności

Streetworkerzy MONARU na Akademii Sztuk Pięknych

Aleksandra Łukasiewicz kierująca adresowanym do osób bezdomnych programem streetworkingu, realizowanym przez warszawskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT oraz pracujący w tym programie Szymon Miler byli gośćmi Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie. Rozmawiali ze studentami o bezdomności i jej społecznym odbiorze.

Spotkanie odbyło się 16 grudnia, w ramach zajęć pracowni Sztuki Domeny Publicznej, prowadzonej przez prof. Krzysztofa Wodiczkę. Stereetworkerzy opowiadali o obliczach współczesnej bezdomności i sposobach przeciwdziałania temu zjawisku.

Jednym z tematów dyskusji było przełamywanie stereotypów związanych z bezdomnością – przyszli artyści i ich prace mogą odegrać w tym procesie znaczącą rolę. Warunkiem jest ukierunkowanie twórczej aktywności na działania służące (pośrednio lub bezpośrednio) rozwiązywaniu problemów osób bezdomnych, a nie wykorzystywaniu ich trudnej sytuacji jako „tworzywa artystycznego”.

Screenshot_18

Młodzież była bardzo zainteresowana szczegółami życia w placówkach pomagających osobom bezdomnym. Niewykluczone, że pierwsze spotkanie zaowocuje kolejnymi i okaże się inspiracją dla młodych artystów chcących podjąć w swoich pracach trudny społeczny temat, jakim jest bezdomność.