Aktualności

Streetworking bez tajemnic

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności wydało „Podręcznik streetworkera bezdomności”. Publikacja jest jednym z efektów prac nad modelem Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności, prowadzonych w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

MONAR jest jednym z partnerów realizujących ten projekt, a wśród autorów publikacji znalazła się Aleksandra Łukasiewicz (na zdjęciu), kierująca programem streetworkerskim w warszawskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT. W książce wykorzystano też m.in. doświadczenia streetworkerek MONARU: Magdaleny Chutko-Malinowskiej i Ilony Bukalskiej.

„Podręcznik streetworkera bezdomności” to kompendium wiedzy o polskim streetworkingu. Przybliża jego historię – od czasów Janusza Korczaka i Kazimierza „Dziadka” Lisieckiego, przez doświadczenia MONARU z lat 80. ubiegłego wieku, po dzień dzisiejszy. W książce zaprezentowano też m.in. wyniki badań nad wykorzystaniem streetworkingu we współczesnej pracy socjalnej oraz charakterystykę zjawiska bezdomności w Polsce.

Publikacja jest jednak przede wszystkim nieocenionym narzędziem dla instytucji i organizacji, które chciałyby wykorzystywać streetworking w swojej działalności. Stanowi dla nich swoisty przewodnik, instruuje jak prowadzić rekrutację i szkolenie streetworkerów, jak planować i monitorować ich działania, zawiera wzory dokumentów istotnych dla organizacji pracy streetworkerskiej. Kandydatom na streetworkerów i osobom pracującym już metodą streetworkingu książka pomoże pogłębić i uporządkować wiedzę na temat zakresu realizowanych zadań, technik i narzędzi pracy oraz prowadzenia dokumentacji.

Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna w naszej czytelni. Pobierz książkę.

Podręcznik streetworkera bezdomności pod red. Macieja Dębskiego i Anny Michalskiej, przy udziale grupy eksperckiej ds. streetworkingu w składzie: Anna Adamczyk, Lech Bór, Michał Gaweł, Adam Koszutowski, Aleksandra Łukasiewicz, Rafał Stenka, Benita Zychowicz, Pomorskie Forum Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2012.