Aktualności

Szczecin. Eksperci o marihuanie

Na Uniwersytecie Szczecińskim odbyła się 6 listopada debata pt. „Co z tą marihuaną” zorganizowana przez Poradnię Profilaktyczno-Konsultacyjną MONARU w Szczecinie we współpracy z tą uczelnią. Wystąpienia specjalistów z różnych dziedzin zadają kłam nagłaśnianym w środkach masowego przekazu sugestiom i twierdzeniom o rzekomej nieszkodliwości marihuany.

W debacie wzięli udział m.in. lekarze, terapeuci uzależnień, prawnik i socjolog. Omawiano różne aspekty zażywania kanabinoli, przy czym warto podkreślić, że opinie ekspertów obalają wiele mitów funkcjonujących w obiegu publicznym, przedstawiających marihuanę jako niemal nieszkodliwą używkę.

Dr Tomasz Janus z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego omówił zagrożenia zdrowotne związane z zażywaniem marihuany. Jak wyjaśniał, pojedyncze zapalenie skręta na początkowym etapie używania może przynieść takie efekty jak euforia, czy pobudzenie, ale zwiększanie dawki i długotrwałe zażywanie może prowadzić do poważnych zaburzeń funkcjonowania organizmu, takich jak zawroty głowy, wymioty, zaburzenia widzenia, depresja, a nadużywanie może powodować zaburzenia w działaniu układu odpornościowego, ograniczenie funkcji poznawczych i występowanie zespołu amotywacyjnego.

Tę ostatnią kwestię, jak również inne psychiatryczne powikłania, przedstawiła szerzej psychiatra dr Karolina Korwin-Piotrowska. Jak wynika z jej doświadczeń, zespół amotywacyjny dotyka 40 proc. osób regularnie zażywających marihuanę. Osoby te można określić jako 30-letnich starców – wypalonych, pozbawionych zainteresowań, życiowych celów i motywacji do działania, apatycznych, niepotrafiących podjąć najprostszych życiowych decyzji. Wśród występujących u nich objawów wymienia się m.in. spowolnienie procesów myślowych, zaburzenia koncentracji uwagi (pacjent nie potrafi skupić się np. na przeczytaniu gazety, lub rozdziału w książce), pamięci krótkoterminowej (nie jest w stanie określić czym zajmował się przez ostatni dzień, tydzień, czy nawet miesiąc) oraz ogólne uczucie życiowego chaosu, któremu niekiedy towarzyszą myśli samobójcze (odsetek samobójstw jest w tej grupie wyższy niż w populacji ogólnej).

Karolina Korwin-Piotrowska mówiła też o poważniejszych zaburzeniach psychicznych towarzyszących zażywaniu marihuany (ich występowanie zależy od indywidualnych predyspozycji organizmu), takich jak urojenia prześladowcze, czy omamy (np. głosy dokuczające pacjentowi).

Z wystąpieniami Tomasza Janusa oraz Karoliny Korwin-Piotrowskiej, jak również innych prelegentów, można zapoznać się dzięki nagraniom udostępnionym na stronie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego: