Aktualności

Szkolenie przygotowujące realizatorów programu „Laboratorium Wiedzy Pozytywnej”

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Stowarzyszenia MONAR zaprasza nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych do wzięcia udziału w szkoleniu przygotowującym realizatorów programu „Laboratorium Wiedzy Pozytywnej”.

Szkolenie prowadzone jest ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Ministerstwa Zdrowia – Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych).

„Laboratorium” jest projektem profilaktycznym adresowanym do uczniów w wieku 13-14 lat, ich rodziców i nauczycieli. Jest to program rekomendowany w ramach ogólnopolskiego systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Więcej o „Laboratorium”: http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/laboratorium-wiedzy-pozytywnej,18

Uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość zdobycia certyfikatu realizatora „Laboratorium”. Szkolenie jest jednodniowe i obejmuje informacje o zapleczu teoretycznym „Laboratorium”, wybranych czynnikach chroniących i ryzyka oraz informacje o strukturze projektu i poszczególnych sesjach „Laboratorium” (sposób wdrażania programu). Szkolenia organizowane są w drugim i trzecim kwartale 2017 r. na terenie województw: mazowieckiego (Warszawa, Wyszków), dolnośląskiego (Wrocław), wielkopolskiego (Poznań) oraz lubuskiego (Gorzów Wielkopolski).

Od kandydatów oczekuje się doświadczenia we wdrażaniu podobnych projektów profilaktycznych, w tym szczególnie umiejętności w posługiwaniu się warsztatowymi technikami pracy z uczniami i osobami dorosłymi – nauczycielami i rodzicami nastolatków.

Szkolenia są nieodpłatne. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt: z.kamienski@monar.org

Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.


  Ministerstwo-Zdrowia