Aktualności

Szkolenie: tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych

Zapraszamy do wzięcia udziału w nieodpłatnym, dwudniowym szkoleniu z zakresu zasad tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych. Do uczestniczenia w szkoleniu zapraszamy wychowawców, terapeutów, nauczycieli, pedagogów, animatorów działań na rzecz dzieci i młodzieży zainteresowanych rozwijaniem szkolnych przedsięwzięć profilaktycznych adresowanych do uczniów.

Szkolenie prowadzone jest przez Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Stowarzyszenia MONAR ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Ministerstwa Zdrowia – Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych).

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników z zakresu zasad tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych w środowisku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień behawioralnych.

Uczestnikom oferujemy doskonalenie wiedzy/umiejętności w zakresie:

– podstawowych informacji na temat uzależnień behawioralnych – klasyfikacja, definicje, nazewnictwo, symptomy, skutki psychologiczne, społeczne i fizyczne;
– definicji poziomów profilaktyki (uniwersalna, selektywna, wskazująca);
– kluczowych teorii wyjaśniające mechanizmy rozwoju zachowań problemowych/ryzykownych dzieci i młodzieży;
– czynników chroniących i czynników ryzyka związanych z zachowaniami problemowymi/ryzykownymi dzieci i młodzieży, w tym z nadmiernym korzystaniem z Internetu, komputera oraz uprawianiem hazardu;
– wiodących i uzupełniających strategii profilaktycznych;
– cech skutecznych szkolnych programów profilaktycznych (profilaktyka uniwersalna);
– formułowania wskaźników realizacji działań;
– formułowania wskaźników dotyczących skuteczności projektu;
– struktury tworzenia programu profilaktycznego;
– rozróżnień definicyjnych pomiędzy ewaluacją procesu, ewaluacją formatywną i ewaluacją sumatywną (konkluzywną, wyników), ewaluacją demokratyczną, ewaluacją zewnętrzną, ewaluacją wewnętrzną, triangulacją.
– zastosowania w praktyce wyżej wymienionych rozróżnień definicyjnych dot. ewaluacji.

Program szkolenia zakłada realizację dwóch modułów:

I – Przekaz aktualnej wiedzy wyjaśniającej mechanizmy rozwoju zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz z zakresu profilaktyki i ewaluacji

II – Ćwiczenie umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy do tworzenia i/lub oceny merytorycznej szkolnych programów profilaktycznych

Praca uczestników w trakcie warsztatów będzie opierała się na:

● procedurze konstruowania i wdrażania programów profilaktycznych. Uczestnicy będą kolejno zapoznawać się z praktycznymi aspektami procesu budowy programu, analizując (i oceniając) własne lub przykładowe (dostarczone w ramach szkolenia) projekty;

● praktycznym formułowaniu wskaźników (zgodnych z koncepcją SMART) dotyczących działań i rezultatów.

● możliwości skorzystania z konsultacji indywidualnych dotyczących pracy profilaktycznej w środowiskach pracy uczestników szkolenia – własne pomysły, działania, projekty, problemy, możliwości i ograniczenia we wdrażaniu profesjonalnej profilaktyki itp.

Plan szkolenia „Oddziaływać skutecznie – zasady tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych w środowisku szkolnym”

(W jednej edycji uczestniczą dwie grupy warsztatowe)

I Dzień

9.00 – 10.00 Wykład: Uzależnienia behawioralne – podstawowe rozróżnienia definicyjne

(10-minutowa przerwa)

10.10 – 11.40 Wykład: Podstawy skutecznej profilaktyki opartej na naukowych podstawach

(20-minutowa przerwa lunchowa)*

12.00 – 15.00 Warsztat – ekspertyza programów profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień behawioralnych (praca w małych grupach)

15.00 – 17.00 Konsultacje indywidualne (dla osób zainteresowanych)

II Dzień

10.00 – 11.30 – Wykład: Ewaluacja programów profilaktycznych

(20-minutowa lunchowa)*

11.50 – 14.50 Warsztat – ekspertyza programów profilaktycznych cd.

14.50 – 15.00 – Podsumowanie szkolenia

15.00 – 17.00 Konsultacje indywidualne (dla osób zainteresowanych)

* W trakcie przerw lunchowych uczestników zapraszamy na gorące posiłki, zaś w pozostałych przerwach serwujemy napoje i przekąski.

Miejsca przeprowadzania szkoleń: Gdańsk i Wałbrzych

Terminy szkoleń w Gdańsku:

I edycja szkolenia – 9-10 listopada 2015 r.,

II edycja szkolenia – 23-24 listopada 2015 r.,

III edycja szkolenia – 25-26 listopada 2015 r..

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu w Gdańsku prosimy o kontakt:

z.kamienski@monar.org

Terminy szkoleń w Wałbrzychu:

I edycja – 29-30 września 2015 r.

II edycja – 03-04 listopada 2015 r.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu w Wałbrzychu prosimy o kontakt: monar.walbrzych@gmail.com

Osoby zainteresowane mogą otrzymać zaświadczenie ukończenia szkolenia, sygnowane przez OSB MONAR.

Szkolenie jest w pełni nieodpłatne