Aktualności

Trzecia edycja programu edukacji ekonomicznej

Podopieczni kolejnych 12 placówek MONARU wezmą udział w warsztatach podnoszących ich kompetencje w zakresie gospodarowania finansami osobistymi. Projekt „ABC budżetu domowego, oszczędzania i pożyczania” jest realizowany przez MONAR we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Projekt „ABC budżetu domowego, oszczędzania i pożyczania” był, dzięki dofinansowaniu NBP, realizowany w wybranych placówkach MONARU od 2011 r. Podczas jego dwóch edycji przeszkolonych zostało 37 osób stanowiących następnie kadrę prowadzącą warsztaty dla podopiecznych w poszczególnych ośrodkach. Szkolenia w placówkach objęły natomiast ponad 370 osób – pacjentów i podopiecznych wychodzących z uzależnienia i bezdomności w 16 ośrodkach Stowarzyszenia MONAR.

Realizowany w ramach projektu program edukacji ekonomicznej został opracowany z uwzględnieniem specyfiki grup podopiecznych MONARU, z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych dedykowanych grupie docelowej jaką stanowią osoby mające za sobą doświadczenie uzależnienia i bezdomności. Głównym celem projektu jest wzrost poziomu wiedzy ekonomicznej i umiejętności jego uczestników, w zakresie pozwalającym na samodzielne i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi.

Do udziału w trzeciej edycji projektu zostało wytypowanych 12 placówek – 8 z nich to pracujące w oparciu o metodę społeczności terapeutycznej ośrodki dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, 3 udzielają pomocy osobom bezdomnym, a jedna jest poradnią profilaktyki i terapii uzależnień. W szkoleniach dla podopiecznych placówek ma wziąć udział 200 osób; będą się one uczyły m.in. jak planować swoje wydatki, konstruować budżet domowy, korzystać z podstawowych produktów bankowych i unikać spirali zadłużenia.