Aktualności

Uczyli się gospodarować pieniędzmi

Program szkoleń obejmował trzy bloki zagadnień: planowanie budżetu i kontrolowanie wydatków; oszczędzanie, pożyczanie i zarządzanie zadłużeniem oraz aktywność zawodową i społeczną. Zajęcia miały charakter warsztatowy, dzięki czemu ich uczestnicy w sposób aktywny przyswajali sobie przekazywaną wiedzę.

Jak wynika z badań ewaluacyjnych, projekt został pozytywnie oceniony przez osoby biorące w nim udział i zaowocował wzrostem świadomości ekonomicznej wśród przeszkolonych. Niemal 90 proc. z nich zarekomendowałoby udział w warsztatach swoim znajomym znajdującym się w podobnej sytuacji życiowej. Ponadto po ukończeniu szkolenia 33 proc. jego uczestników zadeklarowało chęć systematycznego oszczędzania, podczas gdy przed rozpoczęciem zajęć zaledwie 8,5 proc. z nich twierdziło, że regularnie oszczędza.

Projekt „ABC budżetu domowego, oszczędzania i pożyczania” jest realizowany od 2011 r. Dzięki wsparciu NBP objętych nim zostało blisko 900 podopiecznych 40 ośrodków leczenia uzależnień i schronisk dla bezdomnych. Program zajęć został opracowany przez specjalistów z dziedziny ekonomii oraz terapii uzależnień i uwzględniał potrzeby osób wychodzących z uzależnienia i bezdomności.