Aktualności

Unia Europejska a bezdomność migrantów

W dniach 27-18 stycznia 2016r MONAR gościł zagranicznych specjalistów, którzy na co dzień w swojej pracy zajmują się problemami osób bezdomnych i są naszymi partnerami w projekcie Erasmus+: ‘’ European Homeless Migrant Citizens Network’’ Projekt przez Stowarzyszenie realizowany od listopada 2014 r i dedykowany jest bezdomnym migrantom na terenie Unii Europejskiej. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie raportów i wypracowanie rekomendacji dotyczących wyżej wymienionego problemu dla Komisji Europejskiej.
Odwiedziło nas siedem europejskich organizacji (Casa Ioana – Rumunia, Caritas Wilno – Litwa, Praksis – Grecja , Caritas Kielce- Polska, Freantsa – europejska federacja organizacji pracujących na rzecz osób bezdomnych z siedzibą w Brukseli , Taff Housing Association – Wielka Brytania oraz Copenhagen Social Services – Homeless Unit- Dania).
Podczas spotkań odbywających się w Warszawie stworzono platformę wymiany doświadczeń oraz dyskutowano o sposobach pomocy migrantom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej poza granicami własnego kraju.
Ponadto zaprosiliśmy uczestników projektu do innych organizacji zajmujących się problemem wykluczenia społecznego. Wizyty studyjne odbyły się między innymi w : Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi, i Polskim Forum Migracyjnym.
Kolejne spotkanie całej grupy odbędzie się w maju w Grecji.

Screenshot_42