Aktualności

Urodziny Kotana w szkole Jego imienia

 

W dniu urodzin Marka Kotańskiego, przypadającym 11 marca, w Gimnazjum Nr 1 w Glinojecku , którego patronem od 10 lat jest założyciel MONARU, podczas szkolnej uroczystości poświęconej Jego pamięci, z uczniami spotkali się reprezentanci społeczności terapeutycznej ośrodka MONARU w Budach Zosinych oraz schroniska MONAR-MARKOT w Dreglinie.

Inicjatorem spotkania byli dyrektor szkoły Leszek Boniecki oraz kierownik ośrodka MARKOT, Tomasz Kosielski, do których dołączył niżej podpisany, kierujący Krótkoterminowym Ośrodkiem Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Budach Zosinych. W pierwszej części uroczystości uczniowie zaprezentowali program artystyczny złożony z piosenek i wierszy, odwołujących się do wartości, które określały życie i dzieło Marka.

W drugiej części doszło do spotkania z zaproszonymi gośćmi z MONARU i MARKOTU. Krzysztof Szerlong, terapeuta z ośrodka w Ozorkowie, opowiedział jakie doświadczenia doprowadzają do konieczności leczenia, a goście z Bud Zosinych przedstawili szczegóły dotyczące życia i terapii w ośrodku. Towarzyszyło temu skupienie i żywy odbiór ze strony młodzieży. Spotkanie zakończyło się krótkim meczem piłkarskim uczniów gimnazjum z pacjentami ośrodka oraz bluesowym występem zaproszonego gościa. Możliwe, że będzie to początek regularnych spotkań i wymiany doświadczeń – rozmawiali o tym dyrektor szkoły oraz kierownicy ośrodków.

Krzysztof Balcerek

kScreenshot_168  Screenshot_169  Screenshot_170  Screenshot_171