Aktualności

UWAGA – ogłaszamy dodatkowy nabór do projektu Erasmus+

Ogłaszamy dodatkowy nabór do projektu ECETT Mobilty Polska – Europejski cross – training kompetencyjny. praca z dorosłymi osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych

Zapraszamy wszystkich chętnych specjalistów ds. uzależnień, instruktorów ds. uzależnień, psychologów i psychiatrów zajmujących się pracą z osobami uzależnionymi do udziału w projekcie ECETT Mobility Polska ramach programu Erasmus +. Proponujemy:

– dwutygodniowe staże w placówkach leczniczych w Hiszpanii, Belgii, Czechach i we Włoszech dla 16 osób

– możliwość obserwacji dobrych praktyk w organizacjach partnerskich

– szansę na doskonalenie kompetencji zawodowych w międzynarodowym środowisku

– okazję do odwiedzenia kilu krajów europejskich

Zgłoszenia (CV + list motywacyjny, uwzględniający i uzasadniający wybór kraju) prosimy kierować na adres a.grzelka@monar.org (w tytule Erasmus + oraz imię i nazwisko). Na zgłoszenia czekamy do 30.10.2015r.

Zapraszamy!

REGULAMI REKRUTACJI

1 . Rekrutacja kandydatów do projektu ECETT Mobilty Polska – Europejski cross – training kompetencyjny. praca z dorosłymi osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych prowadzona będzie we wszystkich placówkach Stowarzyszenia Monar. Rekrutacja ogłaszane jest przez koordynatora ds. współpracy międzynarodowej drogą mailową, na oficjalnej stronie stowarzyszenia oraz w intranecie. Dodatkowo informacja ta zostanie zamieszczona na profilu Stowarzyszenia Monar na portalu społecznościowym (facebook).

2. Informacja o naborze do projektu zostanie opublikowana do dnia 10.07.2015r. i będzie zawierała dane dotyczące procesu aplikacji . Rekrutacja prowadzona będzie do 30.09.2015r. Wyniki ogłoszone zostaną nie później niż 15.10.2015r.

3. Kandydaci powinni składać podania do Komisji rekrutacyjnej zawierające:

CV
List Motywacyjny z uzasadnieniem wyboru kraju
4. Komisja rekrutacyjna po weryfikacji poprawności złożonych zgłoszeń przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Komisja może wprowadzić uzupełniające kryteria kwalifikacji, wspólne dla wszystkich kandydatów.

5. Komisja rekrutacyjna wyselekcjonuje 16 uczestników projektu oraz stworzy listę rezerwową
w przypadku, gdy do udziału w projekcie zgłosi się większa liczba osób.

6. Komisja rekrutacyjna sporządzi protokół z przeprowadzonej rekrutacji i przekaże je kierownikowi projektu.

7. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowana na stronie Stowarzyszenia Monar (intranet).

Screenshot_55

Projekt Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+