Aktualności

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – czyli o projekcie RTS+

Jak z pewnością pamiętacie MONAR, we współpracy z różnymi organizacjami europejskimi, realizuje projekt RTS+ – Reintegration trough Sport, poświęcony roli aktywności fizycznej w rozwijaniu kompetencji życiowych (life skills) i umacnianiu zdrowia psychicznego.

Projekt wszedł właśnie w fazę szkoleniowo – warsztatową, w ramach której uczestnicy zdobywają wiedzę na temat sposobów pracy z osobami uzależnionymi oraz zmagającymi się z zaburzeniami psychicznymi.

Co ciekawe, podczas warsztatów, które tym razem odbywają się w Barcelonie, promowana jest metoda uczenia się przez doświadczanie, tzw. experiential learning, dzięki której m.in. nasi koledzy mają szansę przetestować różne techniki na sobie ;). Ich zadaniem, po powrocie do kraju będzie wdrożenie opracowanej w projekcie metodologii w placówkach leczniczych Stowarzyszenia Monar.

Już nie możemy się doczekać 🙂

Watch | Facebook

Facebook