Aktualności

W Wałczu powstała 35. poradnia MONARU

W Urzędzie Miasta Wałcza odbyła się 13 marca uroczystość związana z oficjalnym otwarciem Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej MONARU. W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR przewodnicząca Jolanta Łazuga-Koczurowska wraz z Martą Stefaniak podziękowały Bogusławie Towalewskiej, burmistrzowi Wałcza, za pomoc i współpracę.

Pani burmistrz zadeklarowala dalsze wsparcie dla placówki. W uroczystości wzięło udział ok. 70 osób, wśród nich pedagodzy, dyrektorzy szkół, kuratorzy, straż miejska, policja, asystenci rodziny i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, podopieczni i kadra Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu oraz młodzież, która brała udział w konkursie plastycznym „Żyj świadomie”. Po oficjalnym przywitaniu gości ogłoszono wyniki konkursu, a młodzież za swoją pracę dostała nagrody: bilety na basen, bilety do kina, piłki i drobne upominki. W przerwie wystąpił zespół muzyczny: Magdalena Wilento i Szymon Orłowski. Po poczęstunku zaproszeni goście udali się do poradni.

Oferta placówki w Wałczu obejmuje m.in. profilaktykę i terapię dla młodzieży i dorosłych uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem. Pomocy mogą tu szukać osoby mające problemy z uzależnieniem od środków psychoaktywnych, alkoholu, hazardu i z innymi uzależnieniami behawioralnymi. Szczegóły dotyczące działalności poradni można znaleźć na jej stronie internetowej, pod adresem www.walcz.monar.org.

Monika Muszyńska-Kujas

Dane kontaktowe placówki:

Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Wałczu
Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 11
78-600 Wałcz
Telefon: 508 213 084
e-mail: walcz@monar.org