Aktualności

Warszawa. Goście z Islandii w ośrodku przy ul. Marywilskiej

Warszawskie Centrum Pomocy Bliźniemu odwiedziła 14 czerwca 22-osobowa grupa pracownic socjalnych z Reykjaviku. Wizyta, zorganizowana przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, miała na celu przybliżenie islandzkim specjalistkom naszej oferty skierowanej do osób bezdomnych.

Szczególne zainteresowanie gości wzbudziły realizowane w ośrodku programy wspomagające proces wychodzenia z bezdomności. Islandki były pod wrażeniem organizacji placówki, a także oferty socjalnej i terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Pytały o możliwości współpracy między islandzkimi służbami socjalnymi, a MONAREM w zakresie niesienia pomocy Polakom przebywającym w Reykjaviku, którzy na skutek różnych życiowych okoliczności stali się bezdomni. Zdobyta dzięki wizycie wiedza posłuży im w codziennej pracy.