Aktualności

Warszawa. Konsultacje służb miejskich i NGO

Kierownicy stołecznych placówek MONAR-MARKOT i przedstawiciele Biura Zarządu Głównego wzięli udział w zorganizowanym przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy spotkaniu, poświęconym przygotowaniom do zimowej akcji pomocy osobom bezdomnym. Omówiono najważniejsze kwestie związane z koordynacją pracy poszczególnych służb i organizacji pomagających bezdomnym.

W spotkaniu 7 listopada, które poprowadził Andrzej Rosiński, naczelnik Wydziału Pomocy Społecznej, wzięli udział przedstawiciele Straży Miejskiej i organizacji prowadzących różnego typu placówki świadczące pomoc osobom bezdomnym (m.in. noclegownie, schroniska, jadłodajnie).

Wśród najważniejszych wyzwań wymieniono konieczność zapewnienia, zwłaszcza w okresie mrozów, miejsc noclegowych w tzw. placówkach niskoprogowych, przyjmujących osoby będące pod wpływem alkoholu. W imieniu MONARU gotowość przyjęcia takich osób w noclegowni przy ul. Skaryszewskiej zadeklarował Paweł Korliński. Dyrektor Biura ZG Stowarzyszenia MONAR podkreślił, że dysponująca zimą 320 miejscami noclegownia przyjmuje osoby mające do 0,5 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu.

O działalności innej monarowskiej placówki przypomniał partnerom z pozostałych organizacji Bolesław Sameryt – kierownik ogrzewalni przy ul. Kijowskiej, w której podczas mrozów osoby bezdomne mogą przebywać w ciągu dnia, skorzystać z ciepłego posiłku oraz herbaty i kawy. Ogrzewalnia MONARU może pomieścić do 50 osób i jest jednym z dwóch tego typu miejsc w Warszawie.

Na zakończenie poinformowano o nowych danych teleadresowych placówek, które zmieniły siedziby. Spotkanie było dla przedstawicieli administracji i NGO dobrą okazją do wymiany aktualnych informacji o stanie przygotowań do zimowej akcji pomocy osobom bezdomnym.