Aktualności

Warszawa. Licencjat za pracę o ośrodku przy Marywilskiej

Resocjalizacja osób bezdomnych z uzależnieniem alkoholowym w Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT – to temat pracy licencjackiej, obronionej przez Piotra Kurasia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Fragmenty pracy są dostępne w naszej czytelni.

Autor przedstawia genezę i obecną strukturę placówki, a także ofertę terapeutyczną i działania służące resocjalizacji podopiecznych. Za rozprawę o warszawskim CPB Piotr Kuraś otrzymał ocenę bardzo dobrą.