Aktualności

Warszawa. Młodzieżowa debata o profilaktyce uzależnień

Młodzież ze Śląska spotkała się w siedzibie Senatu RP z parlamentarzystami i specjalistami zajmującymi się profilaktyką uzależnień. Młodzi uczestnicy spotkania przedstawili swoje oceny i propozycje dotyczące polityki antynarkotykowej. Wśród reprezentowanych podczas debaty instytucji i organizacji znalazł się również MONAR.

Inicjatorem spotkania był Tadeusz Rosa, znany społecznik z Mikołowa, prezes stowarzyszenia „Powrót” pomagającego osobom uzależnionym wyjść z nałogu. Przy stowarzyszeniu działa Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów oraz Młodzieżowy Klub Powiatowy. Młodzi ludzie skupieni wokół inicjatyw Tadeusza Rosy promują wolny od używek styl życia, organizują m.in. bezalkoholowe dyskoteki, uczestniczą w trzeźwościowych seminariach i debatach.
Młodzi mówią nie marihuanie
W Senacie młodzież przedstawiła swoje przesłanie do dorosłych (rodziców, parlamentarzystów, duchownych, nauczycieli, katechetów i przedstawicieli środków masowego przekazu), wypracowane w marcu w Mikołowie, podczas 13. ponadregionalnej edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów, młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych. Odczytała je Andżelika Krawczyk.
„Jako osoby nieletnie mamy niestety pełny i bezproblemowy dostęp do napojów alkoholowych, papierosów i innych środków psychoaktywnych. Treścią naszego apelu jest m.in. prośba o dokładne egzekwowanie prawa dotyczącego niesprzedawania alkoholu osobom nieletnim. (…) Jesteśmy przeciwni legalizacji marihuany. Zdajemy sobie sprawę z konsekwencji jej zażywania, wpływu na nasze zdrowie, a także tego, że marihuana też jest narkotykiem, a więc istnieje ryzyko uzależnienia. (…) Bliżej siebie – dalej od narkotyków. Jesteśmy świadomi tego, że bliskość drugiej osoby oddala nas od niebezpieczeństwa związanego z ryzykownymi zachowaniami” – napisali autorzy przesłania.
Chcą więcej zajęć i dobrych wzorów

Screenshot_33

W swoim liście do dorosłych młodzież krytycznie odniosła się do wzorców zachowań promowanych przez wielu artystów, polityków i inne osoby publiczne, które propagują stosowanie używek. W przesłaniu wskazano też na nudę, jako czynnik sprzyjający ryzykownym zachowaniom. Z takiej oceny zagrożeń wynika recepta na skuteczną profilaktykę: młodzi ludzie oczekują dobrego przykładu od dorosłych oraz bezpłatnego dostępu do atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu (wolne od używek imprezy rozrywkowe, możliwośc uprawiania sportu). „Proponujemy intensywniejszą edukację personelu szkolnego w celu prowadzenia profilaktyki tak, aby kadra pomagała młodzieży uporać się z problemami” – dodali autorzy listu.
Podczas blisko trzygodzinnej debaty przedstawiciele takich instytucji jak Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwowa Agencja Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Krajowe Centrum ds. AIDS przedstawiali własne działania w zakresie profilaktyki oraz odpowiadali na pytania młodych ludzi.
Nie tylko używki
Nasze stowarzyszenie reprezentowała Marta Stefaniak-Łubianka, która opowiedziała o programie MONARU „Profilaktyka poprzez wartości” oraz o profilaktycznych akcjach towarzyszących imprezom dla młodzieży, z których największą prowadzimy co roku na festiwalu Przystanek Woodstock. Zwróciła uwagę na podstawowe zasady stosowane przez animatorów profilaktyki MONARU podczas spotkań z modzieżą. – Staramy się aby dyskusje odbywały się w bezpiecznej dla młodzieży atmosferze, żeby ich uczestnicy mogli wyrazić swoje poglądy na różne tematy. Nie rozmawiamy tylko o używkach, ale o różnych zachowaniach ryzykownych. Dbamy o to, żeby młodzież w sposób nieskrępowany mogła przedstawić swoje zdanie – powiedziała Marta Stefaniak-Łubianka.
Debata z udziałem ekspertów w Senacie to inicjatywa ważna nie tylko dla młodzieżowych liderów, którzy mają okazję przedstawić swoje stanowisko reprezentantom instytucji stanowiących prawo i decydujących o wydatkowaniu środków na profilaktykę. Głos młodzieży domagającej się rozsądnej, opartej na wartościach polityki antynarkotykowej jest bardzo istotny dla decydentów, bo daje im poważne argumenty w dyskusji o kształcie tej polityki.
Więcej zdjęć w galerii