Aktualności

Warszawa. Oddział dzienny szansą na podjęcie leczenia

Przy ul. Wenedów 2 od początku lat 90. działa noclegownia dla osób uzależnionych od narkotyków. Nie wszyscy jednak wiedzą, że od niedawna pod tym samym adresem mieści się Oddział Dzienny Terapii Motywacyjnej. Osoby chcące wyjść z nałogu mogą tu wziąć udział w ośmiotygodniowym programie terapeutycznym.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. 9-13 i 17-21. Ich uczestnicy nie mieszkają na oddziale, lecz dojeżdżają. Program jest podzielony na trzy etapy. Pierwszy z nich trwa dwa tygodnie i obejmuje podstawowe działania związane ze zmianą jakości życia osób uzależnionych (w tym skierowanie do specjalistycznych placówek służby zdrowia w celu zdiagnozowania stanu zdrowia i podjęcia leczenia). Prowadzone są także zajęcia psychoedukacyjne (pacjenci poznają program placówki, konfrontują się z problemem, jakim dla każdego z nich jest uzależnienie, nabywają podstawową wiedzę o możliwościach dalszego leczenia) .
Drugi, czterotygodniowy etap terapii, poświęcony jest m.in. analizie destrukcyjnego wpływu zażywania narkotyków na różne sfery życia pacjentów. Prowadzony jest także cykl zajęć motywujących do dalszego leczenia.
Na trzecim etapie terapii (trwającym dwa tygodnie) pacjenci zapoznają się z tematyką nawrotów w uzależnieniach. Uczą się jak rozpoznawać sygnały ostrzegawcze świadczące o nawrocie choroby, jak na nie reagować. Opracowują także plan dalszego dochodzenia do zdrowia.
Program terapeutyczny realizowany jest w oparciu o terapię grupową, konsultacje indywidualne z terapeutą prowadzącym, spotkania społeczności terapeutycznej oraz konsultacje psychiatryczne. Terapia jest bezpłatna. Po jej ukończeniu w oddziale dziennym, pacjenci mają możliwość kontynuowania leczenia w innych formach, m.in. w ośrodkach stacjonarnych, czy grupach przy poradniach.
Podstawą przyjęcia na oddział jest rozmowa kwalifikacyjna i skierowanie z poradni. Istnieje też możliwość przyjęcia pacjenta na podstawie wyroku sądu, lub wniosku kuratora. Oddział dysponuje 20 miejscami dla pacjentów i jest przeznaczony dla osób pełnoletnich.
Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 425 58 06, lub drogą mailową, pisząc na adres wenedow@monar.org.
Anna Pejas, kierownik ośrodka, specjalista terapii uzależnień