Aktualności

Warszawa. Pozarządowy piknik z muralem w tle

Na ścianie budynku przy ul. Nowolipki 9B, w którym mieści się siedziba MONARU, odsłonięto 18 kwietnia mural poświęcony pamięci Marka Edelmana. Nasze stowarzyszenie znalazło się w komitecie honorowym tego przedsięwzięcia, wzięliśmy też udział w towarzyszącym uroczystości pikniku organizacji pozarządowych.

Mural przedstawiający bohatera powstania w warszawskim getcie, a także zasłużonego działacza antykomunistycznej opozycji w PRL, to inicjatywa Dariusza Paczkowskiego i jego Fundacji Klamra. Portret Marka Edelmana z żonkilem w dłoni opatrzono cytatem: „Najważniejsze jest życie, a kiedy już jest życie, najważniejsza jest wolność. A potem oddaje się życie za wolność…”

Odsłonięcie muralu uświetnił koncert, w którym wzięli udział m.in. Maja Komorowska, Robert Brylewski i Jacek Kleyff. Wszyscy wystąpili charytatywnie, podobnie potraktowała zlecenie firma, która wykonała ścienny malunek.

Screenshot_13

W trakcie imprezy na rozstawionych w pobliżu sceny stołach prezentowały swoją działalność liczne warszawskie organizacje pozarządowe. Na stoisku MONARU można było pobrać nasze publikacje i materiały profilaktyczne (pocztówki, ulotki, naklejki).

Piknik i koncert zgromadziły ponad pół tysiąca osób – mieszkańców Muranowa, a także gości, którzy przyjechali na odsłonięcie muralu. Na wszystkich czekały dobra muzyka, sympatyczna, sąsiedzka atmosfera i domowe wypieki przygotowane specjalnie na tę okazję.