Aktualności

Warszawa. Profilaktyka i edukacja w kontakcie z przyrodą

„Dzieci z miasta ZOO” – taki tytuł nosi program profilaktyczno-edukacyjny realizowany przez warszawskie Centrum Redukcji Szkód MONAR we współpracy z Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie i Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. W ramach programu Najmłodsi uczęszczający do praskiej świetlicy TPD poznają tajniki stołecznego ZOO i biorą udział w ciekawych warsztatach.

Uczestnicy projektu mają okazję odwiedzić zakątki ogrodu na co dzień niedostępne dla zwiedzających. W czwartek 18 lipca dzieci pod opieką prowadzącej zajęcia Agnieszki Sosnowskiej oraz pracowników ZOO przeprawiły się na wyspę lemurów, wcześniej pomagały w karmieniu pawianów. Następnie w sali dydaktycznej grupa wzięła udział w warsztatach, których tematem było m.in. wyrażanie emocji.

– Cały cykl liczy 12 spotkań. Ich uczestnicy najpierw zwiedzają którąś z części ZOO, gdzie mogą dowiedzieć się czegoś nie tylko o żyjących tu zwierzętach, ale także o pracy w ogrodzie zoologicznym. Wszystkiemu przyglądają się z bliska, jest to więc dla nich bardzo atrakcyjna forma spędzenia czasu – opowiada Agnieszka Sosnowska. – Później odbywają się warsztaty, poświęcone takim zagadnieniom jak komunikacja, radzenie sobie z negatywnymi emocjami, asertywność. W ich trakcie często odwołujemy się do obserwacji poczynionych podczas wycieczki; obie części zajęć zazębiają się i uzupełniają – dodaje prowadząca.

Jednym z celów projektu jest kształtowanie i rozwój umiejętności interpersonalnych, których brak może być przyczyną wczesnej inicjacji alkoholowej i sięgania po środki odurzające. Zorganizowanie warsztatów było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.