Aktualności

Warszawa. Projekt PROM pomaga znaleźć pracę

W Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT przy ul. Marywilskiej w Warszawie realizowany jest nowatorski projekt wsparcia osób bezdomnych na rynku pracy PROM. Jego główny cel to podjęcie pracy przez uczestników, a nie tylko uzyskanie przez nich dodatkowych kwalifikacji.

Projekt jest współfinansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej. Oferuje wsparcie osobom bezdomnym korzystającym z pomocy CPB oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym mieszkańcom Warszawy. Jego uczestnicy, w ramach zaawansowanego pakietu wsparcia, mają zapewnioną m.in. możliwość podjęcia nauki zawodu na podstawie indywidualnie opracowanego planu kariery, a także pomoc asystenta w kontaktach z potencjalnym pracodawcą.

Do dyspozycji osób biorących w projekcie jest uruchomione dzięki jego realizacji Laboratorium Pracy. W ramach działalności LP odbywają się kursy języka angielskiego i zajęcia informatyczne, uczestnicy projektu mogą skorzystać z internetu, telefonu i faksu, mają dostęp do poradników i ogłoszeń, a kadra projektu świadczy im pomoc w zakresie poszukiwania pracy (napisanie CV, listu motywacyjnego, porady dotyczące prawa pracy itp.).

Rodzaj udzielanego wsparcia zależy od indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb oraz szans danej osoby na rynku pracy. To zindywidualizowane podejście zapewnia wysoką skuteczność podjętych działań. Do udziału w projekcie zakwalifikowano dotąd 103 osoby (77 mężczyzn i 26 kobiet), 27 z nich już znalazło zatrudnienie. Realizacja projektu PROM potrwa do końca kwietnia 2014 r.