Aktualności

Warszawa. Sobota z trzecim sektorem

Tłumy warszawiaków odwiedziły 17 września namiotowe miasteczko zbudowane na Krakowskim Przedmieściu. Swoją działalność, podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych, prezentowały fundacje i stowarzyszenia z całej Polski. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko MONARU.

Screenshot_117

W naszym namiocie dyżurowali specjaliści z zakresu terapii uzależnień oraz pracownicy Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Rożnowicach pod Poznaniem. Większość pytań ze strony zwiedzających dotyczyła tej części naszej działalności, która związana jest z pomocą osobom bezdomnym. Dzięki ekspozycji przygotowanej przez zespół ośrodka w Rożnowicach zainteresowani mogli zapoznać się z ofertą zajęć służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób bezdomnych. Na naszym stoisku prezentowane były przedmioty wykonane w pracowniach stolarskiej i kowalstwa artystycznego, prowadzonych w Chór gospel pod kierownictwem Anny PrzybyszWCPB dzięki środkom z funduszy unijnych. W nieszablonowy sposób zaprezentowało się także Warszawskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT przy ul. Marywilskiej, którego podopieczni wystąpili na pik
nikowej scenie z krótkim koncertem muzyki gospel. – W ostatnim czasie dołączyło do zespołu sporo nowych osób i nie mieliśmy wiele czasu na próby, ale występ był udany i Screenshot_118został ciepło przyjęty przez publiczność – komentowała Anna Przybysz, która prowadzi chór w ramach projektu „Nasz głos w świecie”, realizowanego wspólnie przez MONAR i Białołęcki Ośrodek Kultury.

 

Sobotni piknik na Krakowskim Przedmieściu był jedną z imprez VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Więcej informacji na temat całego OFIP-u można znaleźć w portalu ngo.pl.