Aktualności

Warszawa. Walny Zjazd poświęcony zmianie statutu

Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia MONAR zatwierdził 14 kwietnia nowy statut MONARU. Jak tłumaczył Marek Grondas, przewodniczący Komisji Statutowej, zmiany nie mają rewolucyjnego charakteru, służą natomiast unowocześnieniu dokumentu, który stanowi fundament pracy stowarzyszenia.

W zjeździe, zorganizowanym w wyremontowanej wielofunkcyjnej sali warszawskiego Centrum Pomocy Bliźniemu przy ul. Marywilskiej, wzięło udział ponad 170 członków stowarzyszenia. Marek Grondas zrelacjonował prace nad projektem statutu i omówił najważniejsze kwestie, którymi zajmowała się komisja. Była wśród nich sprawa osobowości prawnej oddziałów terenowych.
– W dyskusji, nie tylko w komisji, ale na forum całego stowarzyszenia, wskazywano wielokrotnie, że sytuacja w której jedynym podmiotem wyposażonym w osobowość prawną jest stowarzyszenie jako całość, bardzo utrudnia zabieganie o środki. Postanowiliśmy w związku z tym wprowadzić możliwość uzyskiwania osobowości prawnej przez oddziały terenowe – poinformował przewodniczący Komisji Statutowej. Dodał, że nie oznacza to powrotu do formuły oddziałów regionalnych, znanej z poprzedniego statutu.

– Oddziały regionalne w poprzednim statucie były trwałym elementem struktury organizacyjnej stowarzyszenia. Natomiast oddziały terenowe, które proponujemy w statucie wprowadzić, otwierają możliwość wewnętrznej samoorganizacji rozmaitych grup wewnątrz stowarzyszenia, które chciałyby współpracować ze sobą – wyjaśniał Marek Grondas. Podkreślił, że zakładanie oddziałów terenowych nie będzie obowiązkowe; mają one powstawać tylko tam, gdzie członkowie stowarzyszenia wyrażą taką wolę, będą potrafili się zorganizować i przedstawić akceptowalny plan działania.
Przewodniczący zwrócił też uwagę na wzmocnienie pozycji Komisji Etyki. Temu celowi służyło opracowanie nowego regulaminu KE oraz Kodeksu etycznego członków i pracowników Stowarzyszenia MONAR, a także odwołanie do obu dokumentów umieszczone w statucie. W toku dyskusji nad projektem statutu zaproponowano szereg poprawek, m.in. poszerzenie katalogu placówek, które MONAR może zakładać i prowadzić, o centra edukacji społecznej.
Po przegłosowaniu wszystkich poprawek zjazd, przy dwóch głosach wstrzymujących, zatwierdził w głosowaniu nowy statut, a następnie przyjął regulaminy Zarządu Głównego i Komisji Etyki oraz Kodeks etyczny członków i pracowników Stowarzyszenia MONAR.
Więcej zdjęć w galerii
Screenshot_45