Aktualności

Wiceprezydent Warszawy z wizytą w CPB Monar-Markot

marywilskaW dniu dzisiejszym Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot działające przy ul. Marywilskiej 44a odwiedzili Wiceprezydent m.st. Warszawy – Paweł Rabiej i dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych – Tomasz Pactwa. Podczas wizyty goście mieli możliwość zapoznania się z działaniem oddziału detoksykacji, terapii, schroniska dla osób bezdomnych po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu, salę komputerową i salę konferencyjną im. M. Kotańskiego. Ta wizyta cieszy nas tym bardziej, że efektywne działania zmierzające do rozwiązywania problemów związanych z bezdomnością prowadzone przez CPB Monar – Markot zostały docenione przez naszych gości, zaproszono nas bowiem do wspólnych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wobec kobiet na terenie m.st. Warszawy.