Aktualności

Więcej miejsc w schroniskach, spotkania ze służbami

W związku ze zbliżającą się zimą w stan pogotowia postawione zostały, jak co roku, placówki Ruchu Wychodzenia z Bezdomności MONAR-MARKOT. Schroniska i noclegownie przygotowują się na przyjęcie większej niż zwykle liczby osób, a ich personel ustala zasady współpracy ze służbami miejskimi.

Poświęcone takiej współpracy spotkanie odbyło się 21 listopada w Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu w Rożnowicach. Wśród reprezentowanych instytucji były ośrodki pomocy społecznej z Obornik i Rogoźna, policja, straż miejska, szpital oraz pomagające osobom bezdomnym placówki MONARU w Gościejewie, Rożnowicach i Poznaniu.

Celem spotkania było wypracowanie metod współdziałania służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb socjalno-bytowych osób bezdomnych i samotnych w okresie zimowym. W przypadku tak złożonego problemu, jakim jest bezdomność, szczególnie ważne są skoordynowanie działań oraz wymiana informacji na temat czynności podejmowanych przez poszczególne instytucje w ramach ich kompetencji.

Jako że 21 listopada przypada święto pracowników socjalnych, korzystając z okazji Marta Stafaniak-Łubianka, dyrektor WCPB, złożyła życzenia pracownikom socjalnym i wręczyła im upominki przygotowane przez podopiecznych.