Aktualności

Wielkopolska. MONAR na rzecz przedsiębiorczości społecznej

W Poznaniu otwarto Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej i powołano jego zespół organizacyjno-programowy. Porozumienie w sprawie utworzenia zespołu podpisali 17 września m.in. przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych, w tym MONARU.

WCES ma być partnerską instytucją nowej generacji, nawiązującą do idei integracji i przedsiębiorczości społecznej realizowanej przez Cyryla Ratajskiego, prezydenta Poznania w 20-leciu międzywojennym. Centrum będzie szkoliło kadry administracji, organizacji i przedsiębiorstw. W jego otwarciu wzięła udział prezydentowa Anna Komorowska.

Porozumienie, które w imieniu MONARU podpisała Teresa Sierawska, pełnomocnik Zarządu Głównego, dotyczy powołania zespołu organizacyjno-programowego ds. utwhttps://www.monar.org/wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=post_tagorzenia i funkcjonowania WCES oraz promocji przedsiębiorczości społecznej i kultury samorządności w gminach i powiatach Wielkopolski oraz innych regionach Polski. Obecnie w 100 gminach i 50 powiatach są tworzone, z inicjatywy Fundacji „Barka” i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, partnerstwa terytorialne w zakresie gospodarki społecznej.