Aktualności

Wielkopolska. MONAR w życiu społecznym regionu

Podczas tegorocznego Balu Sportowca w Obornikach oprócz zawodników wyróżniono także działaczy i sponsorów zaangażowanych w organizację imprez sportowych. Podziękowania odebrała m.in. Marta Stefaniak-Łubianka, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, od niedawna członkini prezydium Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

Bal Sportowca był uroczystym finałem plebiscytu „Osobowości Sportowe”. Podczas tej imprezy Marta Stefaniak-Łubianka otrzymała podziękowania od dyrektora Obornickiego Centrum Sportu, który docenił wkład MONARU w przygotowanie II Biegu im. Marka T. Stefaniaka, Rajdu NW oraz wspieranie innych sportowych inicjatyw.

– Takie momenty uświadamiają nam, że warto robić to, co robimy i dają nam jeszcze większą motywację do działania – podkreśla Marta Stefaniak-Łubianka.

Szefowa WCPB silnie angażuje się w życie społeczne regionu; niedawno weszła w skład prezydium Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Jej udział w tym gremium oznacza nie tylko wyróżnienie dla naszej organizacji. Komisja może przedstawiać swoje opinie i proponować konkretne rozwiązania, a tym samym ma wpływ na kształtowanie polityki wydziału, m.in. wobec problemów uzależnienia i bezdomności, którymi zajmuje się Stowarzyszenie MONAR.