Aktualności

Wielkopolskie. Młody kierownik kandydatem na człowieka roku

Daniel Wiśniewski, kierownik Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Gościejewie, jest jednym z nominowanych w plebiscycie Człowiek Roku 2013 Powiatu Obornickiego. Plebiscyt trwa do 28 stycznia, a jego zwycięzca będzie jednym z kandydatów do tytułu człowieka roku w województwie wielkopolskim.

Daniel kieruje placówką w Gościejewie od sierpnia 2011 r., wcześniej przez siedem lat był pracownikiem socjalnym w ośrodku w Rożnowicach. Jak czytamy w uzasadnieniu nominacji, jako kierownik podniósł standard swojej placówki, wyremontował ją oraz wybudował boisko do siatkówki dla dzieci z Gościejewa, a w planach ma jeszcze boisko do koszykówki. Ponadto współpracuje z lokalną społecznością, zaopatrując potrzebujących w żywność, środki czystości, meble. W 2013 r. z inicjatywy Daniela odbyły się spotkania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w powiecie obornickim, służące wypracowaniu jak najlepszych metod pomocy osobom bezdomnym.

Wesprzeć kandydaturę Daniela Wiśniewskiego można biorąc udział w głosowaniu, szczegóły w portalu Oborniki Nasze Miasto.