Aktualności

Wielkopolskie. Razem przeciwko bezdomności

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Gościejewie, we współpracy z Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Rożnowicach, zorganizował 9 grudnia, w Obornickim Ośrodku Kultury, robocze spotkanie na temat współpracy lokalnej na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w powiecie obornickim.

Celem spotkania było omówienie dotychczasowych działań, przedstawienie funkcji i ról jakie pełnią poszczególne instytucje oraz wypracowanie skutecznych i efektywniejszych metod współpracy pomiędzy jednostkami. W spotkaniu, oprócz organizatorów, wzięli udział przedstawiciele miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej w Obornikach, Szamotułach, Rogoźnie i Ryczywole, policji (z komendy w Obornikach i komisariatu w Rogoźnie), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, obornickiej straży miejskiej i miejscowego szpitala oraz Centrum Redukcji Szkód i Wczesnej Interwencji Terapeutycznej w Poznaniu.

Ewelina Kowalska z OPS w Rogoźnie oraz Barbara Słabolepsza-Rojna z PCPR W Obornikach zaprezentowały statystyki dotyczące osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością w wyniku eksmisji. Komendant Straży Miejskiej w Obornikach Jacek Klawiter przedstawił model współpracy straży miejskiej z policją oraz z OPS w Obornikach. O rozwiązaniach w zakresie podobnej współpracy w Szamotułach opowiedziała Kinga Starosta z tamtejszego OPS.

W dyskusji zwrócono uwagę na problemy z motywowaniem osób bezdomnych do korzystania z pomocy ośrodków. Podkreślono też potrzebę lepszej komunikacji pomiędzy instytucjami takimi jak straż miejska, policja i OPS z ośrodkami przyjmującymi osoby bezdomne. Pojawił się ponadto pomysł uruchomienia ogrzewalni dla osób bezdomnych.

– Dyskusja i chęć współpracy, którą zdeklarowali wszyscy zebrani przedstawiciele jednostek, zmotywowały nas do zaplanowania kolejnego spotkania, ma się ono odbyć 7 stycznia 2014 r. – informuje inicjator grudniowej narady, Daniel Wiśniewski, kierownik Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Gościejewie.

Organizatorzy spotkania dziękują dyrekcji Obornickiego Ośrodka Kultury za udostępnienie sali, a wszystkim uczestnikom za aktywny udział.