Aktualności

Wokół bezdomności. Standardy usług

Pod koniec czerwca w Gdańsku odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona bezdomności. Uczestnicy omówią obecny stan problemu i wypracowane na przyszłość rozwiązania. Do udziału w konferencji zapraszają Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i czołowe polskie organizacje pozarządowe zajmujące się problemem bezdomności.

Bezdomność polska, a bezdomność europejska – podobieństwa i różnice, polskie i europejskie rozwiązania oraz standardy usług – to tematy, które zostaną poruszone w trakcie dyskusji. Goście i paneliści konferencji to osoby z Polski i Europy zajmujące się problemem bezdomności.

Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele najważniejszych europejskich i polskich instytucji zajmujących się problematyką bezdomności. Znajdą się wśród nich Frederik Spinnewijn (dyrektor FEANTSA), Karolina Krzystek (FEANTSA Policy Officer), Claire Ritchie z samorządu dzielnicy Lambeth w Londynie, Michel Vigneau-Cazalaa (szef Platformy Carrieres działającej na rzecz zatrudnienia osób wykluczonych społecznie), przedstawiciele SMES Europa: Luigi Leonori (przewodniczący SMES) oraz Preben Brandt (przewodniczący organizacji Udenfor, członek zarządu SMES), przedstawiciele organizacji zajmujących się streetworkingiem w Paryżu, przedstawicielka Centrum Informacji Mieszkaniowej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Berlinie, reprezentanci portugalskiej organizacji Santa Casa da Misericórdia de Lisboa zajmującej się pomocą osobom wykluczonym społecznie.

Głos w dyskusji zabiorą również liderzy największych organizacji i instytucji zmagających się z problemem bezdomności w Polsce: Barbara Sadowska (Związek Organizacji Sieci Współpracy Barka), Jolanta Łazuga-Koczurowska (Stowarzyszenie MONAR), Bohdan Aniszczyk (Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta), Anna Machalica-Pułtorak (Stowarzyszenie Otwarte Drzwi), ks. Stanisław Słowik (Caritas Diecezji Kieleckiej), Krystyna Wyrwicka (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), Jarosław Józefczyk (MOPS w Gdyni). Odniosą się do tego w jaki sposób z bezdomnością Polska radzi sobie teraz, opowiedzą o swoich planach, o wizji systemu pomocy osobom bezdomnym w przyszłości.

Dwudniowe spotkanie będzie miało miejsce:
w terminie 28-29.06.2011 roku w Gdańsku w Hotelu Scandic, Gdańsk, Podwale Grodzkie 9.
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz projektu pod adresem www.gswb.org.pl

Konferencja została objęta patronatem:
Marszałka Województwa Pomorskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiej Federacji Krajowych Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi – Feantsa

Organizatorzy konferencji: wyspecjalizowana jednostka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz czołowe polskie organizacje pozarządowe zajmujące się problemem bezdomności: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Caritas Diecezji Kieleckiej, Związek Organizacji Sieci Współpracy Barka, Stowarzyszenie MONAR, Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta i Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.

Cel: przedstawienie zjawiska bezdomności w Polsce i Europie oraz konsultacje ze środowiskiem instytucji, organizacji i osób działających na rzecz osób bezdomnych nowo wypracowanych w ramach projektu standardów pracy z osobami bezdomnymi.

Konferencja realizowana jest przez Partnerów Zadania 4. w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”.

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Sciągnij Plik Wzór zgłoszenia (pdf)
Sciągnij Plik Wzór zgłoszenia (docx)
Sciągnij Plik Program konferencji (pdf)
Sciągnij Plik Program konferencji (docx)