Aktualności

Jestem wolny, żyję świadomie

Nikodem Kemicer prowadzący noclegownię dla osób bezdomnych w Ełku otrzymał wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej za dobrą praktykę aktywnych form pomocy w 2014 roku. Minister Władysław Kosiniak – Kamysz przyznał je w uznaniu za osiągnięcia w dziedzinie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz profesjonalne podejście do rozwiązywania trudnych problemów społecznych na szczeblu lokalnym.

Projekt „Jestem wolny, żyję świadomie”, który w taki sposób dostrzeżono, był prowadzony w ubiegłym roku przez placówkę MONAR – Markot w Ełku. Miał pomóc osobom bezdomnym w integracji społecznej i reaktywizacji zawodowej. 12 podopiecznych noclegowni pracowało z animatorami, terapeutami, psychologiem i doradcą zawodowym. Nie zabrakło też wyjazdu integracyjnego nad polskie morze, dzięki któremu uczestnicy mogli podnieść swoją samoocenę, uwierzyć w swoje siły i poczuć własną wartość, a także zapomnieć o stygmatyzacji jakiej doświadczali wcześniej w swoim życiu.

Wydaje mi się, że pomoc ubogim i bezdomnym to w naszej rodzinie normalne. Ja nie pamiętam, by kiedykolwiek było inaczej — mówi wyróżniony w jednym z wywiadów dla prasy. Nikodem Kemicer ma 29 lat, kieruje Domem dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Ełku, jest także radnym. Za swoją działalność został wcześniej wyróżniony m.in.: nagrodą „Ełckiego Bociana”, nagrodą „Białej Lilii” w kategorii Postawa Godna Naśladowania oraz nagrodą im. A. Kamińskiego „Człowiek przezwyciężający zagrożenie”.

http://olsztyn.tvp.pl/20607910/monarmarkot-tu-bezdomni-dostaja-druga-szanse