Aktualności

’Wrzuć monetę’ do Dystrybutora Dobra!

Ruszyła kampania crowdfundingowa projektu 'Dystrybutor Dobra’ !

Pomysł „Dystrybutora Dobra” pojawił się w 2014 roku. Polega na stworzeniu automatów vendingowych sprzedających produkty wytwarzane przez podmioty ekonomii społecznej z wyraźnym zaznaczeniem misji i strategii społecznej. „Dystrybutor Dobra” jest odpowiedzią na potrzebę aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: bezrobotnych kobiet, samotnych matek czy podopiecznych MONARU po ukończonej terapii – osoby te zostaną zaangażowane w produkcję i obsługę maszyn, a zysk ze sprzedaży będzie reinwestowany w celach społecznych. Projekt służy także aktywizacji seniorów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywny Senior.
Chcemy zakupić pierwszy automat.

W tym celu na stronie internetowej: https://polakpotrafi.pl/projekt/dystrybutor-dobra Stowarzyszenie MONAR oraz Stowarzyszenie Aktywny Senior organizują zbiórkę pieniędzy. Projekt zostanie ufundowany jęsli do 07.07.2016 roku otrzyma co najmniej 27000 zł wsparcia.

Każda, nawet najmniejsza kwota ma znaczenie.
Za każdą wpłatę od 5 zł przewidziana jest nagroda ( informacje na stronie: https://polakpotrafi.pl/projekt/dystrybutor-dobra ).

Gorąco prosimy i zachęcamy do wsparcia kampanii!

Więcej szczegółów dotyczących projektu w załączniku.

Pobierz pliki