Aktualności

Współpraca z Fundacją Moja Dominikana

Stowarzyszenie MONAR podpisało list intencyjny w sprawie udziału w projekcie „Szkoła pod palmami”, realizowanym przez Fundację Moja Dominikana. W ramach projektu młodzież będzie odbywać wolontariat w ośrodkach MONARU, a laureaci wyjadą na Dominikanę.

„Szkoła pod palmami” to projekt adresowany do młodzieży polskich szkół ponadpodstawowych. Jego uczestnicy realizują postawione przed nimi zadania angażując się w pracę na rzecz działających w Polsce organizacji charytatywnych. Nagrodą dla najwytrwalszych jest trzymiesięczny wyjazd na Dominikanę. Wytypowana grupa uczniów z Polski wyjeżdża tam wraz z nauczycielami i uczęszcza do miejscowej szkoły, gdzie ma możliwość doskonalenia znajomości języków obcych: angielskiego i hiszpańskiego. Jednym z zadań w najbliższej edycji projektu będzie odbycie wolontariatu w wybranym ośrodku MONARU. Ponadto wśród uczestników wyjazdu zorganizowanego w ramach projektu znajdą się podopieczni Stowarzyszenia.