Aktualności

Wszystkie ręce na pokład – czyli o pomaganiu bezdomnym w Warszawie

2880 – tyle paczek z jedzeniem i artykułami pierwszej potrzeby przygotowali od 19 maja podopieczni Stowarzyszenia Monar dla osób w kryzysie bezdomności funkcjonujących w przestrzeni publicznej, które w związku z epidemią koronawirusa nie mają dostępu do większości stacjonarnych form wsparcia. Jako partner Mobilnego Punktu Poradnictwa(MPP) Monar podjął to wyzwanie angażując do działania osoby, które same korzystają ze wsparcia Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot przy ulicy Marywilskiej 44a w Warszawie. To tam codziennie przygotowują one 360 paczek, które o 7 rano odbierane są przez wolontariuszy MPP, a następnie dystrybuowane wśród potrzebujących na ulicach stolicy. Pomoc nie ogranicza się jednak wyłącznie do transportu żywności. Autobus z oznaczenie MPPoradnictwo umożliwia osobom bezdomnym w Warszawie przemieszanie się pomiędzy różnymi miejscami wsparcia (schroniskami, noclegowniami, jadłodajniami, punktami wsparcia medycznego itp.), a wolontariusze udzielają tam porad i informacji na temat dostępnych aktualnie form pomocy. Jak mówi Łukasz Czernicki – dyrektor CPB Monar-Markot w Warszawie: Istotne jest w tej akcji to, że osoby, które same potrzebują  wsparcia i pomocy dają to wsparcie i pomoc innym osobom w potrzebie,  poprzez przygotowywanie paczek każdego dnia.

CPB Monar-Markot w Warszawie