Aktualności

Jak wykorzystać w Polsce szwedzkie doświadczenia

Ola Persson, przedstawiciel szwedzkiej organizacji ABF, był 15 maja gościem MONARU. Wizyta stanowiła pokłosie Ponadnarodowego Forum Partnerskiego w szwedzkim mieście Malmö, podczas którego obie organizacje nawiązały relacje z myślą o współpracy w obszarze ekonomii społecznej.

ABF to organizacja, której głównym celem jest zapewnienie dostępu do edukacji wszystkim mieszkańcom Szwecji. Wiele jej działań jest związanych z aktywizacją edukacyjną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również z prowadzeniem badań oraz rozwijaniem nowych metod edukacyjnych. ABF działa kompleksowo w dziedzinie kultury, integracji, ochrony zdrowia oraz problemów osób niepełnosprawnych i bezdomnych. Obecnie organizacja ta skupia się na problematyce ekonomii społecznej, dzięki czemu jest interesującym partnerem dla Stowarzyszenia MONAR i Fundacji na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej MONAR.

Podczas pobytu w Warszawie Ola Persson odwiedził Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT przy ul. Marywilskiej, gdzie zapoznał się z historią ośrodka, ze specyfiką pracy związanej z niesieniem pomocy osobom bezdomnym, uzależnionym i niepełnosprawnym oraz z formami współpracy ze społecznością lokalną, władzami terytorialnymi i organami państwowymi. Gość był pod ogromnym wrażeniem aktywności kierownictwa placówki, zaangażowania podopiecznych ośrodka w proces terapii, a także rewitalizacji budynków i terenu wokół placówki.

Podczas spotkania w Warszawie omawiano sposoby wykorzystania doświadczeń ABF w zakresie edukacji podczas tworzenia oferty edukacyjnej skierowanej do podopiecznych MONARU. Te pierwsze robocze kontakty mają zaowocować długofalową współpracą naszych organizacji.

Agnieszka Grzelka