Aktualności

Wyłoniono partnerstwa do wdrożenia Modelu GSWB

Ogłoszone zostały wyniki drugiego etapu konkursu na pilotażowe wdrażanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności w ramach projektu systemowego „Standardy w pomocy”, w którym jednym z partnerów jest MONAR. Wiemy już, kto i jakie standardy zamierza przetestować.

20 Partnerstw Lokalnych wytypowanych do pilotażowego wdrażania Modelu GSWB to grupa partnerstw, które przeszły w fazie edukacji pakietowe szkolenia z Modelu GSWB, były wspierane opieką merytoryczną przez opiekunów wdrożeń, oraz zostały wyposażone w profesjonalną diagnozę lokalną systemu pomocy osobom bezdomnym.

Do kolejnej fazy projektu przeszły trzy spośród partnerstw koordynowanych przez Stowarzyszenie MONAR. Są to partnerstwa BIAŁYSTOK, RADOM i PRAGA POŁUDNIE. Wszystkim zwycięskim partnerstwom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji zaplanowanych działań fazy pilotażu.

Więcej o projekcie

Link do ogłoszenia wyników na stronie CRZL-u