Aktualności

X Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy

Zarząd Główny Stowarzyszenia Monar uprzejmie zawiadamia, iż stosownie do treści Uchwały nr 427/2021 z dnia 08.11.2021r. zwołuje X Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Członków Stowarzyszenia Monar na dzień 11 grudnia 2021 roku (sobota), który odbędzie się w Sangate Hotel Airport w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 32, w pierwszym terminie o godz. 11.00, w drugim terminie o godz. 11.30.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami: