Wydarzenia

Zaproszenie na szkolenie w Wałbrzychu 29-30 listopada

Zapraszamy do Wałbrzycha 29-30 listopada 2017 roku na szkolenie z zakresu zasad tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych – „Oddziaływać skutecznie”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w dwudniowym szkoleniu z zakresu zasad tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych. Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy wychowawców, terapeutów uzależnień, nauczycieli, pedagogów, animatorów działań na rzecz dzieci i młodzieży zainteresowanych rozwijaniem szkolnych przedsięwzięć profilaktycznych adresowanych do uczniów.

Szkolenie prowadzone jest przez Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Stowarzyszenia MONAR ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Ministerstwa Zdrowia – Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych).

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji uczestników w zakresie zasad tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych opartych na aktualnej wiedzy.

Uczestnikom oferujemy doskonalenie wiedzy/umiejętności w zakresie:

– podstawowych informacji na temat uzależnień behawioralnych – klasyfikacja, definicje, nazewnictwo, symptomy, skutki psychologiczne, społeczne i fizyczne;

– definicji poziomów profilaktyki (uniwersalna, selektywna, wskazująca);

– kluczowych teorii wyjaśniające mechanizmy rozwoju zachowań problemowych/ryzykownych dzieci i młodzieży;

– czynników chroniących i czynników ryzyka związanych z zachowaniami problemowymi/ryzykownymi dzieci i młodzieży, w tym z nadmiernym korzystaniem z Internetu, komputera oraz uprawianiem hazardu;

– wiodących i uzupełniających strategii profilaktycznych;

– cech skutecznych szkolnych programów profilaktycznych (profilaktyka uniwersalna);

– formułowania wskaźników realizacji działań;

– formułowania wskaźników dotyczących skuteczności projektu;

– struktury tworzenia programu profilaktycznego;

– rozróżnień pomiędzy różnymi typami ewaluacji oraz stosowania ich w praktyce.

Program szkolenia składa się z dwóch modułów:

I – przekaz aktualnej wiedzy wyjaśniającej mechanizmy rozwoju zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz z zakresu profilaktyki i ewaluacji;

II – ćwiczenie umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy do tworzenia i/lub oceny merytorycznej szkolnych programów profilaktycznych.

 

Praca uczestników w trakcie warsztatów będzie opierała się na:

  • procedurze konstruowania i wdrażania programów profilaktycznych (własnych lub przykładowych);
  • praktycznym formułowaniu wskaźników dotyczących działań i rezultatów;
  • możliwości skorzystania z konsultacji indywidualnych dotyczących pracy profilaktycznej w środowiskach pracy uczestników szkolenia – własne pomysły, działania, projekty, problemy, możliwości i ograniczenia we wdrażaniu profesjonalnej profilaktyki itp.

 

Plan szkolenia „Oddziaływać skutecznie – zasady tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych w środowisku szkolnym (edycja III)”

(W jednym szkoleniu uczestniczą dwie grupy warsztatowe)

I Dzień

9.00 –10.00 Wykład: Uzależnienia behawioralne – podstawowe rozróżnienia definicyjne

(10-minutowa przerwa)

10.10 – 11.40 Wykład: Podstawy skutecznej profilaktyki uzależnień behawioralnych opartej na naukowych podstawach

(20-minutowa przerwa – zapraszamy na lunch)

12.00 – 15.00 Warsztat: Ekspertyza programów profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień behawioralnych (praca w małych grupach)

15.00 – 17.00 Konsultacje merytoryczne (dla osób zainteresowanych).

II Dzień

10.00 – 11.30 – Wykład: Ewaluacja programów profilaktycznych

(10-minutowa przerwa)

11.40 – 15.00 Warsztat: Ekspertyza programów profilaktycznych c.d. (podczas warsztatu przerwa, w trakcie której zapraszamy na lunch)

15.00 – 15.10 – Podsumowanie szkolenia

15.10 – 17.10 Konsultacje merytoryczne (dla osób zainteresowanych)

Miejsce i data przeprowadzania szkolenia

Data szkolenia Miejsce Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie informacji (imię, nazwisko, placówka, kontakt telefoniczny) pod adres e-mali:
29-30 listopada 2017 r.

Wałbrzych

Wałbrzyski Ośrodek Kultury

ul. Broniewskiego 65 A

 

monar.walbrzych@gmail.com

W zgłoszeniach prosimy o ewentualne informacje na temat szczególnych wymagań dietetycznych (postaramy się je uwzględnić).

Osoby zainteresowane mogą otrzymać zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Szkolenie jest częściowo odpłatne. Po zapisaniu na listę uczestników, osobom zainteresowanym zostanie podane konto, na które należy wpłacić 10 złotych (słownie: dziesięć złotych).

 

Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.

Ministerstwo-Zdrowia    logo KBPN_pol