Aktualności

Zapytanie ofertowe – Monar Lipianka

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie MONAR nie dokonało wyboru żadnej z ofert złożonych na zapytanie ofertowe nr 1/2016

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dotyczącym zamówienia na przeprowadzenie remontu części budynku parterowego w oparciu o projekt zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku parterowym byłej agregatowni z adaptacją istniejących pomieszczeń na warsztat terapeutyczno – gospodarczy w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Monar w Lipiance.

Roboty realizowane będą na podstawie „Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania” Nr GBN.6743.432.2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. wydanego przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, w którym Starostwo Powiatowe w Ostrołęce nie wnosi sprzeciwu w sprawie przystąpienia do wykonania zgłoszonych robót.

Poniżej zamieszczamy szczegóły zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe Monar Lipianka