Aktualności

Zmarł ceniony organizator i wychowawca

Środowisko MONARU z głębokim smutkiem przyjęło informację o śmierci Tomasza Balińskiego, dyrektora Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Klizinie. Wieloletni pracownik naszego stowarzyszenia dał się poznać jako świetny gospodarz ośrodka, którym kierował i – przede wszystkim – wrażliwy człowiek wielkiego serca.

Na jego życzliwość i wsparcie mogli zawsze liczyć nie tylko współpracownicy i podopieczni, ale także wszyscy potrzebujący. Był inicjatorem i uczestnikiem wielu akcji pomocowych, wykraczających swoim zasięgiem poza gminę Kodrąb i powiat radomszczański.

Rodzinie i bliskim Tomka, w imieniu całego Stowarzyszenia MONAR, składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny i pracownicy Biura ZG