Aktualności

Zostań wolontariuszem i pracuj jako streetworker

Stowarzyszenie MONAR ogłasza nabór wolontariuszy do udziału w programie streetworkingu, realizowanym w Warszawie. Osoby wyłonione w ramach naboru przejdą szkolenie i będą miały okazję zdobyć cenne doświadczenia pracując z bezdomnymi na ulicach, metodą uznawaną za jeden ze współczesnych standardów pracy socjalnej.

Streetworkerzy docierają do osób zamieszkujących tzw. miejsca niemieszkalne (opuszczone budynki, kanały ciepłownicze, klatki schodowe, itp.) i kierują je do wyspecjalizowanych placówek. W ośrodkach osoby bezdomne mogą skorzystać z noclegu i posiłku, a także wziąć udział w programach readaptacyjnych i terapeutycznych. Streetworkerzy udzielają też pomocy doraźnej – rozdają środki opatrunkowe, podczas mrozów ciepłą herbatę, a w razie potrzeby wzywają służby medyczne. Wolontariuszom, którzy zgłoszą się do udziału w programie streetworkingu, zapewniamy bezpłatne przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Czekamy na osoby pełnoletnie.
Wymagania wobec kandydatów:
– preferowane wykształcenie o profilu społecznym;
– wskazane doświadczenie w pracy w sektorze pomocy socjalnej, szczególnie z osobami bezdomnymi;
– sprawność fizyczna;
– wytrzymałość;
– odporność na stres;
– gotowość do pracy w trudnych warunkach;
– dojrzałość emocjonalna;
– otwartość;
– umiejętność pracy w zespole;
– sumienność i samodzielność w działaniu;
– zaangażowanie w wykonywaną pracę.
Zainteresowanych zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń, zawierających CV i list motywacyjny, na adres wolontariat@monar.org. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.