Aktualności

Życzenia na Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada to święto wszystkich pracowników instytucji pomocy społecznej, zaangażowanych w pomoc osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym. To jest również dzień przypominający, że wśród nas są słabsi członkowie społeczeństwa potrzebujący empatii, zrozumienia i wsparcia .

Tego dnia zwracamy się szczególnie do pracowników instytucji pomocy społecznej – pracowników socjalnych, którzy z racji wykonywanego zawodu są najbliżej osób w trudnej sytuacji życiowej. Od ich pracy, ich zaangażowania, kompetencji oraz zrozumienia zależy często los potrzebujących pomocy.

Dlatego 21 listopada składamy serdeczne życzenia wszystkim pracownikom pomocy społecznej publicznych i pozarządowych instytucji, aby nigdy nie zabrakło im sił w podnoszeniu ludzi na duchu i wsparciu w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych.

Życzymy zdrowia i wytrwałości niezwykle potrzebnych w tej trudnej pracy, a także satysfakcji i poczucia spełnienia każdego dnia.
Dziękując, zapewniamy, że jesteśmy razem na tej wspólnej drodze i doceniamy trud każdego pracownika socjalnego. Wyrażamy słowa szacunku i uznania.

Stowarzyszenie MONAR prowadzi 51 placówek pomocy osobom wykluczonym społecznie w których na co dzień pracują pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, opiekunowie. W sumie zatrudnionych jest ok. 300 osób . Współpracujemy z prawie 1000 ośrodków pomocy społecznej w całej Polsce.