O nas

Czym się zajmujemy?

Od ponad 40 lat Stowarzyszenie Monar działa na terenie całej Polski pomagając osobom uzależnionym on narkotyków i alkoholu, bezdomnym, chorym, samotnym. Oferujemy: diagnostykę, konsultacje, detoksykację, poradnictwo, terapię i rehabilitację uzależnień, terapie dla bliskich osób uzależnionych, pracę z pacjentami w ośrodkach stacjonarnych metodą społeczności terapeutycznej. W programach wychodzenia z bezdomności wspierających osoby wykluczone społecznie świadczymy pomoc osobom bezdomnym, ofiarom przemocy, osobom chorym psychicznie oraz byłym więźniom.
Monar propaguje życie wolne od nałogów, wrażliwość na potrzeby innych, wiarę w człowieka i jego możliwości. Docieramy do szkół, placówek wychowawczych, działamy na masowych imprezach dla młodzieży. Nasi animatorzy prowadzą zajęcia profilaktyczne, partyworkerzy towarzyszą uczestnikom koncertów i dyskotek.

W Monarze:

 • Leczymy osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych i alkoholu
 • Pomagamy osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS
 • Pomagamy osobom bezdomnym, w tym samotnym matkom z dziećmi
 • Realizujemy programy reintegracji społecznej i zawodowej
 • Realizujemy programy profilaktyczne
 • Organizujemy Superwizje

Naszą działalność profilaktyczno-terapeutyczno-postrehabilitacyjną prowadzimy m.in. w:

 • 30 Ośrodkach Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień
 • 19 Poradniach Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień
 • 20 Poradniach Profilaktyczno – Konsultacyjnych
 • oraz 15 hostelach postrehabilitacyjnych

W ramach pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym działamy m.in. w:

 • 10 Centrach Pomocy Bliźniemu
 • 10 Domach Samotnych Matek
 • 43 Schroniskach
 • 4 Noclegowniach
 • ogrzewalni
 • poradni interwencyjno-konultacyjnej
 • punkcie pomocy postpenitencjalnej

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz nadane przez Ministra Zdrowia uprawnienia umożliwiają nam prowadzenie stażów klinicznych w ramach specjalistycznego szkolenia certyfikacyjnego w:

 • Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji uzależnień w Łodzi
 • Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji uzależnień w Sokolnikach k. Łodzi
 • Ośrodku Rehabilitacyjno-readaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku

Uprawnienia do prowadzenia superwizji w ramach specjalistycznych szkoleń certyfikowanych przez Ministra Zdrowia posiadają następujący pracownicy Stowarzyszenia:

 • Piotr Adamiak;
 • Jolanta Koczurowska;
 • Józef Leśniak;
 • Danuta Wiewióra.