O nas

Obecne władze

SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA MONAR:

Przewodnicząca

Elżbieta Zielińska – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i dyrektor ośrodka MONAR w Głoskowie. W MONARZE pracuje od 1979 r., przez wiele lat była członkiem zespołu terapeutycznego Marka Kotańskiego. Współuczestniczyła w tworzeniu polskiego modelu leczenia uzależnień opartego na metodzie społeczności terapeutycznej, który do dziś stosowany jest w placówkach pomocowych na terenie całego kraju. Wraz z Markiem Kotańskim, w oddalonej 70 km od Warszawy miejscowości Głosków, współtworzyła pierwszy monarowski ośrodek w Polsce, którym kieruje od 1998 roku. W 2003 roku za całokształt działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi.  Kontakt: e.zielinska@monar.org

Wiceprzewodniczące

Marta Stefaniak – Łubianka – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek filologia słowiańska) oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z MONAREM związana od 2001 roku; w warszawskiej poradni przy ul. Hożej pod okiem specjalistów jako wolontariusz poznawała specyfikę pracy streetworkera, a w 2003 r. rozpoczęła pracę w Ośrodku Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym przy Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Pile. W latach 2008 – 2013 w biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR w Warszawie pełniła obowiązki specjalisty ds. profilaktyki. W latach 2010 – 2013 była członkiem Komisji Etyki Stowarzyszenia MONAR. Od września 2013 r. pełni obowiązki dyrektora Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu. Jej odskocznią od życia codziennego są książki, bieganie i sporty wodne.

Małgorzata Sioma – mgr ekonomii, absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie Profilaktyki Uzależnień, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Posiada uprawnienia do zarządzania opieką zdrowotną, nadane przez Ministerstwo Zdrowia, oraz uprawnienia do rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Z Monarem w Kęblinach związana od 1990 roku. Początkowo jako terapeuta, a od 1994 roku- kierownik ośrodka. Założyciel i kierownik Hostelu Readaptacyjnego i Poradni dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Łodzi. Członek ostatniego Zarządu Marka Kotańskiego.W 2003 roku odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za całokształt działalności na rzecz przeciwdziałania narkomanii.       

Sekretarz

Jagoda Władoń-Wilecka  – specjalistka psychoterapii uzależnień. Wieloletnia bliska współpracownica Marka Kotańskiego, w latach 1992-2002 jego zastępczyni, współtwórczyni wielu placówek Stowarzyszenia Monar.  Dyrektorka Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Monar w Wyszkowie.

Członkowie zarządu

Adam Lewicki –  Dziadek Huberta i Tymona. Tata Gabrysi. Mąż Ewy. Kolega dwóch kotów. Przepłynąłem siedem rzek, przeszedłem siedem gór, przeczytałem 42000 książek (albo i więcej), filozof, terapeuta.

Marek Świderski -Dyrektor Ośrodka w Dębowcu. W pracy zawodowej kieruje się przede wszystkim dobrem pacjenta jak również dba o stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników. Będąc wiernym wartościom MONARu i spuściźnie Marka Kotańskiego unowocześnia i wprowadza nowe metody pracy z uzależnionymi, nie boi się wyzwań i innowacji.
Czerpie z różnych wzorów i jest zwolennikiem „intergratywnych” metod w terapii uzależnień. Dba również aby kadra i pacjenci byli aktywni w działalności charytatywnej i społecznej oraz rozwijali wszechstronne zainteresowania.

Adam Nyk – Jest absolwentem socjologii UJ, specjalistą psychoterapii uzależnień od 2002 r, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówkami służby zdrowia na WSM w Warszawie. Swoją pracę w Monarze rozpoczął w 1992 r , w krakowskiej Poradni Rodzinnej, przez kolejne lata pracował w ośrodku stacjonarnym z osobami dorosłymi, z młodzieżą, na oddziale detoksykacyjnym oraz osobami zakażonymi w Wandzinie. W 1999r był współzałożycielem Poradni Rodzinnej w Warszawie przy Hożej 57. Przez 12 lat pracował również w Areszcie Śledczym Warszawa – Służewiec, na oddziale terapeutycznym dla osób skazanych. Z natury jest osobą pogodną, radosną, ciekawą ludzi i świata. W codziennych zmaganiach życiowych wspiera go od lat żona Agnieszka oraz synowie Grzegorz i Damian.

Darek Boryczka – Pedagog, psychoterapeuta uzależnień, od 15lat pracuje w oddziale dla osób dorosłych w Milejowicach. Realizator programów profilaktycznych i edukacyjnych. Z-ca dyrektora ośrodka leczenia terapii i rehabilitacji Monar we Wrocławiu i Milejowicach. Założyciel i prezes Fundacji na Rzecz Osób Uzależnionych i Żyjących z wirusem HIV.

Tomasz Łuczyszyn – Psychoterapeuta uzależnień związany od wielu lat z Ośrodkiem leczenia, terapii i rehabilitacji Monar w Głoskowie, Dyrektor Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Oryszewie.

Komisja Etyki

Agnieszka Grzelka

Rusłan Oniszczuk