O nas

Historia

Pierwszy ośrodek dla osób uzależnionych utworzony w październiku 1978 r. przez Marka Kotańskiego w Głoskowie i nazwany MONAREM dał początek systemowi oddziaływań pomocowych skierowanych do osób uzależnionych, opartemu na założeniach wspólnot terapeutycznych. Stał się także początkiem nowego ruchu społecznego na rzecz przeciwdziałania narkomanii, który zaowocował stworzeniem organizacji, zarejestrowanej w 1981 r. pod nazwą Stowarzyszenie MONAR.

KALENDARIUM

15.X.1978 r.

Część kadry i pacjentów, przebywających w ośrodku w Garwolinie (podlegającym Stołecznemu Zespołowi Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży), pod kierownictwem psychologa Marka Kotańskiego, przenosi się do dworku w Głoskowie. Zaczynają tam wypracowywać nowy model ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków. Podstawą jego działania staje się samorządność i samokontrola pacjentów. Pojawia się kodeks funkcjonowania Głoskowa, wypracowany wspólnie przez kadrę i pacjentów. Naczelną jego zasadą jest zachowanie bezwzględnej abstynencji narkotykowej i alkoholowej. Łamiące tę zasadę osoby są decyzją społeczności usuwane z ośrodka, bez prawa powrotu do Głoskowa. Ta żelazna reguła broni przed porażką tych, którzy naprawdę chcą wyjść z nałogu. W następnych latach w Głoskowie coraz pełniej realizowany jest swoisty, skuteczny model resocjalizacji i rehabilitacji ludzi uzależnionych od narkotyków. Jego podstawą jest stwarzanie warunków kształtujących samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie pacjentów w życie ośrodka.

5.VI.1981 r.

Kilkuosobowa grupa warszawskich licealistów pisze „List otwarty w sprawie narkomanii” i przez trzy dni zbiera pod nim podpisy. Ten ostro brzmiący apel podpisuje 1570 uczniów z 18 warszawskich szkół. Otrzymują go Sejm, Rada Państwa, KC PZPR; autorzy wysyłają list także do premiera, kilku ministrów, przekazują go do większych redakcji. List głosi m.in.:

„My uczniowie szkół warszawskich jesteśmy w dramatycznej sytuacji. W naszych szkołach szerzy się narkomania. Nawet 12-letnie dzieci biorą już środki odurzające, które można dostać od handlarzy w bardzo łatwy sposób. Wiele tysięcy spośród nas nie ma możliwości wyleczenia się z choroby w jaką wpadli, najczęściej niestety, z własnej winy. Chcemy jednak ratować się. Wiemy, że z tej choroby można się wyleczyć, jeżeli nam ktoś pomoże. Niestety na nauczycieli nie możemy liczyć. Rodzice nie chcą nas zrozumieć. Milicji boimy się, ale strach nie wystarcza do wyleczenia. Chcemy stworzenia podobnych ośrodków jak „Monar”, czyli Ośrodek Rehabilitacji w Głoskowie koło Garwolina prowadzony przez Marka Kotańskiego i jego zespół. Wyleczył on już wielu z nas i wierzymy, że tylko takie metody mogą nam pomóc. Chcemy zorganizować autentyczny ruch leczenia narkomanii. Będziemy walczyć by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tej choroby (…)”.

Po raz pierwszy w środkach masowego przekazu pojawia się słowo „Monar” jako nazwa ośrodka w Głoskowie.

Lato 1981 r.

Coraz liczniejsze reakcje na list otwarty młodzieży. Problemy opisane w liście podejmują prasa, radio i telewizja. Przybywa zwolenników nowego młodzieżowego ruchu antynarkotykowego. W wywiadzie dla „Życia Warszawy” Marek Kotański mówi o konieczności stworzenia całego systemu oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych, szkolenia nauczycieli, utworzenia nowych ośrodków, a przede wszystkim powstania niesformalizowanego, młodzieżowego ruchu na rzecz przeciwdziałania narkomanii. Przedstawiciele Ruchu MONAR odbywają liczne spotkania z młodzieżą, rodzicami, nauczycielami. Pojawia się pomysł zawiązania stowarzyszenia i projekt statutu. Postuluje się rozszerzenie działalności Ruchu na cały kraj i utworzenie nowych ośrodków na wzór Głoskowa.

4.VIII.1981 r.

Młodzieżowy Ruch na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii MONAR zostaje zarejestrowany i uzyskuje osobowość prawną.

30.XII.1981 r.

Między Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej, a Zarządem Głównym Stowarzyszenia MONAR zawarte zostaje porozumienie dotyczące współpracy służby zdrowia i MONARU w dziedzinie profilaktyki i resocjalizacji narkomanów.

Rok 1982

Powstają nowe ośrodki MONAR oraz Punkty Konsultacyjne dla narkomanów i ich rodzin w wielu miejscach Polski – w Sokolnikach pod Łodzią, w Zaczerlanach koło Białegostoku, w Zbicku pod Opolem i pod koniec roku w Gaudynkach koło Orzysza oraz w Zapowiedniku (woj. gdańskie).

Rok 1983

Zapotrzebowanie na pomoc osobom uzależnionym stale rośnie. Powstają kolejne ośrodki – w Rybienku koło Wyszkowa, w Rożnowicach koło Poznania, we Wrocławiu, Gdańsku i Ostrołęce. Latem 1983 r. w Warszawie zostaje powołany Centralny Punkt Konsultacyjny, pełniący jednocześnie rolę ośrodka szkoleniowego, badawczego i wydawniczo-informacyjnego.

Rok 1984

W maju odbywa się pierwszy Monarowski Rejs po Bałtyku na pokładzie szkolnego żaglowca „Generał Zaruski”

Rok 1985

Z inicjatywy Marka Kotańskiego zorganizowana zostaje największa w historii MONARU masowa akcja „Łańcuch Czystych Serc”. W Łańcuchu staje ponad milion ludzi w różnym wieku. W geście solidarności z osobami chorymi, słabymi, zagubionymi, uzależnionymi i samotnymi jest też wyraz poparcia dla działania MONARU. Wśród haseł „Łańcucha Czystych Serc” przeważają hasła nakłaniające do poszanowania godności człowieka, czynienia dobra i odpowiedzialności za los innych ludzi. Łańcuch zaczyna się na molo w Sopocie, a kończy u podnóża Tatr. O tym bezprecedensowym wydarzeniu mówi cała Polska – po raz pierwszy publicznie zostaje przedstawione wyraźne stanowisko MONARU w sprawach zapobiegania narkomanii i pomocy ludziom uzależnionym. W tym samym roku Marek Kotański występuje do Ministerstwa Zdrowia z inicjatywą zwołania konferencji prasowej na temat AIDS.

Rok 1986

Wielkie akcje profilaktyczne, z udziałem tysięcy młodych ludzi: „100 tysięcy drzew dla Śląska” – Marek Kotański namawia młodzież skupioną wokół idei czynienia dobra, aby dbając o środowisko naturalne człowieka posadzić drzewka na zniszczonych ekologicznie terenach Śląska. „Zapukaj do drzwi sąsiada” – ogólnopolska akcja adresowana również do młodzieży, uwrażliwiająca na drugiego człowieka, na los ludzi starych, chorych, samotnych. „Koncert Czystych Serc” – wielki koncert rockowy z udziałem czołowych polskich artystów. Podczas imprezy obowiązuje abstynencja od nikotyny, alkoholu i narkotyków. W Hali Gwardii bawi się na trzeźwo pięć tysięcy młodych ludzi. „Operowy Koncert Czystych Serc” – w sali Kongresowej PKiN odbywa się koncert na rzecz dzieci skrzywdzonych przez los, z udziałem wybitnych artystów oraz osobistości życia społecznego.

Rok 1987

Marek Kotański wprawia w osłupienie całą Polskę akcją sprzątania miejskich szaletów. Kampania „Kupą Mości Panowie” zyskuje zwolenników zwłaszcza wśród młodzieży. Mimo wielu kontrowersji młodzież sprząta miejskie ubikacje, a o MONARZE dużo się mówi. W tym samym roku Stowarzyszenie MONAR powołuje Bank Nadziei i prowadzi zbiórkę po 1 dolarze na zakup testów na HIV. W kwietniu odbywa się Ogólnopolski Monarowski Bieg Nadziei, pod hasłem „Bądź wolny, nie uzależniaj się od niczego”. W wielu miastach Polski młodzież protestuje przeciwko uprawom maku. Wojewodom wręczana jest petycja o wydanie zakazu uprawy maku.

Rok 1988

W Warszawie powstaje Centrum Czystych Serc – Kotłownia, miejsce spędzania wolnego czasu oraz pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych społecznie. Powstają także świetlice terapeutyczne, kluby profilaktyki.

19.X.1990 r.

Sztafeta solidarności z chorymi na AIDS i żyjącymi z HIV na trasie Gdańsk – Bydgoszcz – Toruń – Włocławek – Warszawa. Marek Kotański ogłasza swoje credo: WIERNOŚĆ LEKARSTWEM NA AIDS.

Rok 1991

W Małej Lutynce (woj. zielonogórskie) powstaje pierwsza w Polsce Osada dla Żyjących z HIV i Ludzi Bezdomnych VICTORIA KOTAN. W Jelenim Ruczaju (woj. koszalińskie) powstaje Miasteczko Odzyskanych dla Życia VICTORIA KOTAN.

Rok 1992

W czerwcu w Laskach k. Warszawy podpalony zostaje dom dla dzieci zakażonych HIV. Ludzie MONARU dają przykład tolerancji i sympatii w stosunku do osób żyjących z HIV – 14 sierpnia zorganizowany zostaje Maraton Muzyczny MONARU na rzecz dzieci żyjących z HIV „Niech świat się do nich uśmiechnie”. Na Stadionie X-Lecia przez popołudnie i noc ok. 80 tysięcy widzów uczestniczy w wielkim koncercie 42 zespołów i solistów. Na estradzie występuje charytatywnie cała czołówka polskiej sceny muzyki młodzieżowej, oraz legenda brytyjskiego rocka URIAH HEEP.

Rok 1993

W warszawskim CRICOLANDZIE dwa tys. dzieci specjalnej troski przez dwa dni bawi się na imprezie integracyjnej zorganizowanej przez MONAR. W Oryszewie k. Żyrardowa (dawne woj. skierniewickie) na terenie byłego domu poprawczego MONAR powołuje swój pierwszy ośrodek dla młodzieży ze środowisk patologicznych. W Warszawie powstaje pierwszy dom dla ludzi bezdomnych, który otrzymuje nazwę MARKOT. Dom ten daje początek wielkiemu Ruchowi na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności MARKOT.

Rok 1994

Powstają nowe domy Markotu, a przy ul. Marywilskiej 44 rozpoczyna się budowa Centrum Pomocy Bliźniemu. Przez siedem miesięcy, na przełomie lat 1994-1995, ośrodki MONAR-MARKOT niosą pomoc ponad 200 Romom.

Rok 1995

Na terenie Centrum Pomocy Bliźniemu przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie (Białołęka) powstaje pierwszy Szpital dla Ludzi Bezdomnych i Pogotowie MONAR, utrzymujące w stałej gotowości dwie karetki. W grudniu karetki Pogotowia MONAR patrolują ulice i osiedla Warszawy, ratując przed zamarznięciem setki osób, które po otrzymaniu pierwszej pomocy są przewożone do noclegowni i ośrodków. Zimowa pomoc dla osób bezdomnych będzie w kolejnych latach bardzo ważnym elementem działalności stowarzyszenia.

Rok 1996

Przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie, w porozumieniu i współpracy z Polską Akcją Humanitarną, powstaje dom dla uchodźców politycznych z całego świata. W Oryszewie k. Żyrardowa zostaje utworzony Dom Spokojnej Starości dla Ludzi Bezdomnych. Siedmiu „Markotowców” objeżdża na rowerach Polskę (łącznie 2,4 tys. km) z APELEM PRZECIW NIENAWIŚCI. W grudniu dobiega końca kolejna edycja Plebiscytu Expressu Wieczornego. Marek Kotański zostaje WARSZAWIAKIEM ROKU. Prezydent RP odznacza go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Tytuły Przyjaciela Ludzi Bezdomnych otrzymują: Lech Wałęsa, Maciej Płażyński, Włodzimierz Cimoszewicz i Budka Suflera.

Rok 1997

Powstaje RUCH PRZECIW ZŁU, ale nie prowadzi aktywnej działalności i wkrótce przestaje istnieć.
Podczas czterech dni siarczystych styczniowych mrozów, MARKOT zapewnia w Warszawie blisko dwa tys. dodatkowych miejsc noclegowych dla bezdomnych. W trakcie uroczystości obchodzonego 14 kwietnia Dnia Ludzi Bezdomnych Jego Ekscelencja bp Władysław Miziołek poświęca replikę pomnika Chrystusa Króla z Rio na terenie warszawskiego Centrum Wychodzenia z Bezdomności przy ul. Marywilskiej 44.

Od czerwca do sierpnia trwa akcja MONAR-MARKOT – Powodzianom. WIELKICH SERC POSPOLITE RUSZENIE. MARKOT organizuje 27 konwojów (w pierwszym pojechało 37 samochodów i jeden autokar) z pomocą rzeczową dla powodzian. Do poszkodowanych w powodzi trafia ponad 1,1 tys. ton żywności, leków i odzieży. 3 grudnia delegacja bezdomnych uczestniczy w audiencji u Ojca Świętego w Watykanie.

W grudniu na terenie Centrum przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie, w ciągu 14 dni zostaje wybudowana olbrzymia hala z dachem w stylu góralskim, w której w wigilijny wieczór do wieczerzy zasiada przeszło tysiąc życiowych wędrowców. Wraz z nimi jest minister zdrowia Wojciech Maksymowicz, który tydzień wcześniej badał bezdomnych w szpitalu przy Marywilskiej.

Sylwester 1997/1998

Bal Sylwestrowy na Marywilskiej pod hasłem „W MARKOCIE, MIAST W MARIOCIE”. Bezdomnych odwiedza Włodzimierz Cimoszewicz z córką i grono parlamentarzystów.

Rok 1998

Styczeń: UŚMIECHNIJ SIĘ CHOĆBY NA CHWILĘ, zabawa karnawałowa dla dzieci specjalnej troski. W roli gospodarzy Marek Kotański i bezdomne dzieci. Przybywa około 400 uczestników.

Rok 1999

Luty: GWIAŹDZISTY ŁAŃCUCH RUCHU CZYSTYCH SERC – kilkadziesiąt tys. osób, dzieci i młodzieży, staje w łańcuchach czystych serc w swoich miastach i miejscowościach. Wiosną w dużej sali Centrum Pomocy Bliźniemu powstaje Studio Maksymalnej Temperatury; Marek Kotański rozpoczyna współpracę z telewizją TMT. W tejże sali Marek Kotański powołuje do życia Kulturalne Centrum MONAR. W Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT rozpoczyna działalność Hospicjum Onkologiczne. Powstają trzy domy oraz Oddział detoksykacji. 4 października: Marek Kotański ogłasza apel, powołujący Kluby Ruchu Czystych Serc; w Centrum Pomocy Bliźniemu powstaje ogólnopolskie Centrum Czystych Serc. Jest to zapoczątkowanie regularnego i zorganizowanego funkcjonowania Ruchu Czystych Serc, jako programu profilaktycznego Stowarzyszenia MONAR dla młodzieży zdrowej. Na terenie Centrum przy ul. Marywilskiej rozpoczyna funkcjonowanie program profilaktyczny dla młodzieży „Dotknięcie Dobra”.

Rok 2000

Luty: Marek Kotański rozpoczyna w TV POLONIA autorski program pt. „Porozmawiajmy”. Czerwiec: Walny Zjazd Stowarzyszenia MONAR. Marek Kotański zostaje wybrany przewodniczącym Stowarzyszenia MONAR.

Rok 2001

Na terenie CPB Marek Kotański powołuje do życia Akademicko-Młodzieżowe Centrum RCS – „Dotyk Dobra”. Rozpoczyna się współpraca ze studencką organizacją AISEC – na praktyki przyjeżdżają studenci z wielu krajów świata.

Rok 2002

19 sierpnia o godz. 1.45 Marek Kotański umiera w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym w drodze z pracy, z Centrum Pomocy Bliźniemu, do domu w Pomiechówku. 3 września: w Ośrodku Marianówek k. Kołobrzegu spotyka się Zarząd Główny i kadra Stowarzyszenia MONAR. ZG podejmuje uchwałę o dalszym niezmiennym funkcjonowaniu Stowarzyszenia oraz o zwołaniu na 1 października 2002 r. Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Stowarzyszenia MONAR. 1 października: Nadzwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia MONAR w Popowie wybiera na przewodniczącą Stowarzyszenia MONAR Jolantę Łazugę-Koczurowską.

Rok 2003

Powstaje nowy oddział terenowy w województwie świętokrzyskim oraz kilka placówek, między innymi ośrodki terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w Lutej (woj.świętokrzyskie) i Żelaznie (woj.dolnośląskie), dom dla ludzi bezdomnych w Toruniu. MONAR obchodzi swoje 25-lecie. Jubileuszowy rok rozpoczyna marcowa pielgrzymka przedstawicieli stowarzyszenia do Ojca Świętego. W kwietniu pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie odbywa się happening „Daj siebie trochę więcej …” nawiązujący do słów podarowanej MONAROWI przez zespół Wawele piosenki, która stała się oficjalnym hymnem stowarzyszenia. W maju organizowane są przeglądy teatrów monarowskich w ośrodkach we Wrocławiu i Marianówku, a także Dzień Unijny we wszystkich placówkach dla osób uzależnionych i bezdomnych (patronat nad tym wydarzeniem objęła minister Danuta Hübner).

W czerwcu w Gdańsku zorganizowana zostaje międzynarodowa konferencja „Nowe trendy w profilaktyce i terapii dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem” pod patronatem prezydenta Gdańska oraz rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród występujących na konferencji gości są m.in. Barbara Labuda (sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP), ks. prof. Czesław Cekiera, prof. Zbigniew Izdebski, dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska, dyrektor KBPN Piotr Jabłoński oraz zagraniczni prelegenci. Również w czerwcu swoje rocznice obchodzą ośrodki dla osób uzależnionych w Zbicku na Opolszczyźnie oraz w Gdańsku, prezentując dorobek zarówno swój, jak i całego MONARU.

Ośrodek MONAR w Wyszkowie organizuje Ogólnopolskie Zawody Jazdy Konnej w stylu Western. Od marca MONAR jest organizatorem rozgrywek eliminacyjnych do Mistrzostw Świata w Piłce Ulicznej Ludzi Bezdomnych. Wyłoniona w eliminacjach reprezentacja Polski udaje się w lipcu do Grazu w Austrii na wielki międzynarodowy finał tej imprezy. Odbywają się także Zlot Absolwentów Ośrodków MONAR, Akcja „Otwarte Drzwi”, Gwiaździsty Szlak Czystych Serc i inne imprezy.

Pierwsza rocznica śmierci Marka Kotańskiego zostaje uczczona 19 sierpnia w Warszawie uroczystą mszą świętą, a we wrześniu koncertem charytatywnym Dzień Kotana. W październiku w Warszawie odbywa się międzynarodowa konferencja w Pałacu Kultury i Nauki. Jej temat to „Miejsce organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu narkomanii i bezdomności w warunkach zjednoczonej Europy”. Udział w konferencji biorą przedstawiciele największych pozarządowych organizacji zajmujących się problemami społecznymi z całego świata. Wśród gości m.in. Martien Kooyman z Holandii, Anthony Slater (prezydent Europejskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych), Gerhard Eckstein z Komisji Europejskiej. Uczestnicy konferencji podpisują Deklarację Współpracy Organizacji Pozarządowych na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu. 21 października 2003 dwudziestu pracowników MONARU otrzymuje odznaczenia państwowe za szczególne zaangażowanie w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii i zapobiegania wykluczeniu społecznemu w Polsce.

Na początku grudnia zostaje podpisana umowa pomiędzy Centralnym Zarządem Służb Więziennych a Stowarzyszeniem MONAR, dotycząca współpracy w zakresie przeciwdziałania narkomanii, bezdomności, wykluczeniu społecznemu, HIV/AIDS i innym problemom społecznym. Na mocy umowy, w placówkach Służby Więziennej realizowane będą przez specjalistów obu stron programy profilaktyczne, terapeutyczne, lecznicze i inne. Umowa nadaje formalne ramy współpracy, prowadzonej przez wiele placówek MONARU z zakładami karnymi od początku lat 90.

Rok 2004

Warszawskie placówki Ruchu Wychodzenia z Bezdomności MARKOT podpisują z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy pięcioletnie umowy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej osobom bezdomnym. Około 180 dzieci mieszkających na co dzień w placówkach MARKOT wyjeżdża w ramach programu „Niech świat się do nich uśmiechnie” na wakacje do malowniczo położonych ośrodków MONARU. Reprezentacja piłki ulicznej ludzi bezdomnych, w której ponad połowa zawodników to podopieczni MONARU, zdobywa brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Goeteborgu. Odbywają się cykliczne imprezy: rozgrywki Kotan Cup i koncert Dzień Kotana, z którego dochód zostaje przekazany na pomoc BAJCE – warszawskiej placówce dla samotnych matek z dziećmi.

Rok 2005

Zatwierdzony zostaje nowy statut Stowarzyszenia MONAR, w którym dodano zapisy umożliwiające rejestrację MONARU jako organizacji pożytku publicznego. 17 września odbywa się VI Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, na którym 297 delegatów wybiera nowe władze Stowarzyszenia, tj. siedmiooosobowy Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Komisję Etyki. Po raz kolejny odbywa się koncert charytatywny Dzień Kotana, w trakcie którego zbierane są fundusze na budowę domu dla osób starszych oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Rok 2006

Powołany zostaje Europejski Instytut Szkoleniowo-Badawczy MONAR. Jego celem jest kształcenie, doskonalenie i rozwój kompetencji zawodowych kadr działających w obszarze profilaktyki, leczenia i rehabilitacji uzależnień, postrehabilitacji i redukcji szkód związanych z używaniem narkotyków, a także opracowywanie i wdrażanie nowych metod i technik pracy zawodowej. Oprócz działalności szkoleniowej, Instytut ma w zamyśle prowadzić badania dotyczące różnych obszarów działalności Stowarzyszenia MONAR. Koncert z okazji Dnia Kotana poświęcony jest tym razem dzieciom z Nasielska i otwarciu na ich potrzeby świetlicy „Dom ciepła” MONAR. Udaje się zebrać na ten cel blisko 183,5 tys. zł.

Rok 2007

Powstaje dziewięć nowych placówek, w tym pięć związanych z działalnością Ruchu Wychodzenia z Bezdomności MARKOT Stowarzyszenia MONAR. Na koncercie z okazji Dnia Kotana gra 30 zespołów i bawi się 10 tys. osób, dochód z imprezy (prawie 174 tys. zł) zostaje przeznaczony na wsparcie i poprawę warunków materialnych i wychowawczych dzieci mieszkających w Centrum Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT BAJKA.

Rok 2008

MONAR świętuje 30-lecie, w 17 miastach Polski w ramach akcji „Gramy bez narkotyków” odbywają się koncerty lansujące życie bez używek. Stowarzyszenie prowadzi profilaktyczną działalność na festiwalu Przystanek Woodstock. Ekspedycja MONAR Explorer, w składzie: Wojtek Fijałkowski, Dariusz Gremblewski, Marcin Gremblewski i Sławomir Fer dociera na „dach Europy” – zdobywa szczyt Mont Blanc (4810 m n.p.m.).

W sierpniu w ośrodku MONARU w Marianówku odbywa się Międzynarodowe Jubileuszowe Spotkanie Społeczności Terapeutycznych „MONAROWISKO”. W wybudowanym specjalnie w tym celu monarowskim miasteczku spotyka się ponad dwa tys. osób odbywających terapię w stacjonarnych ośrodkach MONARU, przyjeżdżają również przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji współpracujących ze stowarzyszeniem. Trzydniowej imprezie towarzyszą koncerty, spektakle teatralne, zawody sportowe, spotkania dyskusyjne. Osoby szczególnie zasłużone w niesieniu pomocy uzależnionym otrzymują nagrody – Miecze Kotana, zaprojektowane przez Adama Bączkowskiego z Ośrodka MONAR w Nowolipsku, wykonane przez podopiecznych tego ośrodka.

W listopadzie w warszawskim Instytucie Psychiatrii i Neurologii zostaje zorganizowane jubileuszowe sympozjum z udziałem specjalistów zajmujących się pomocą osobom wykluczonym społecznie: lekarzy, terapeutów uzależnień, przedstawicieli urzędów i ministerstw. Koncert z okazji Dnia Kotana obejmuje honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy.

Rok 2009

Powołany zostaje rzecznik praw pacjenta, z inicjatywy MONARU zawiązuje się Forum Przeciwdziałania Narkomanii, zrzeszające przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się leczeniem osób uzależnionych od narkotyków. Działalność rozpoczyna gdańskie Centrum Społeczne Agrarna – miejsce gdzie młodzi ludzie zagrożeni marginalizacją społeczną będą mogli bezpiecznie i twórczo spędzać czas. W Kielcach, podczas współorganizowanego przez świętokrzyski oddział MONARU koncertu „Europejskie gwiazdy pop” osoby krzewiące idee stowarzyszenia zostają uhonorowane statuetkami „Serce za serce”. Obchodzący 24. rocznicę utworzenia Ośrodek MONAR w Nowolipsku organizuje I Maraton Tolerancji im. Marka Kotańskiego oraz drugą edycję Festiwalu Piosenki Monarowskiej pt. „Listy śpiewane do Kotana”, podczas której ogólnopolską „monarowską” trasę koncertową kończy bydgoski zespół Heldorado. W grudniu odbywa się VII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Członków Stowarzyszenia MONAR, który wybiera nowe władze stowarzyszenia. Przewodniczącą ZG ponownie zostaje Jolanta Łazuga-Koczurowska.

Rok 2010

MONAR podejmuje zakrojone na szeroką skalę działania na Festiwalu Woodstock, uruchamia na terenie imprezy punkt informacyjno-konsultacyjny, organizuje warsztaty, konkursy, pokazy filmowe i happeningi. W Szczecinie odbywa się koncert „Reggae bez marihuany” – jedna z wielu inicjatyw podejmowanych w ramach kampanii profilaktycznej prowadzonej przez partyworkerów ze szczecińskiej poradni MONARU. Kampanii towarzyszy przygotowany specjalnie na tę okazję spot muzyczny.

Szereg przedsięwzięć realizuje Parlament Monarowski, będący reprezentacją członków społeczności terapeutycznych z ośrodków MONARU, płaszczyzną wymiany pomysłów i doświadczeń. Podczas comiesięcznych spotkań parlamentarzyści przygotowują wiele akcji, m.in. marsz „101 km w 24 godziny” oraz wspólne nagrywanie utworów muzycznych i teledysków.

Rok 2011

W kwietniu MONAR organizuje konferencję „Standardy w służbie wartości”, podczas której Jolanta Łazuga-Koczurowska odbiera w imieniu stowarzyszenia certyfikat ISO-9001, przyznany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja. Dokument jest dowodem na to, że system zarządzania w zakresie nadzoru i koordynacji placówek MONARU odpowiada wymogom międzynarodowej normy.

W sierpniu w Zdbicach k. Wałcza (woj. zachodniopomorskie) odbywa się kolejne „MONAROWISKO” – ogólnopolskie spotkanie społeczności terapeutycznych. Jego uczestnicy, reprezentujący ośrodki MONARU z całego kraju, prezentują swój dorobek artystyczny, uczestniczą w rywalizacji sportowej, dyskusjach oraz spotkaniach z zaproszonymi gośćmi.

Rok 2012

Mija 10. Rocznica śmierci Marka Kotańskiego, jej obchody odbywają się w warszawskim Parku Skaryszewskim. Mecz piłki nożnej z drużyną MONARU rozgrywa Reprezentacja Artystów Polskich, blisko tysiąc osób startuje w biegu na 10 km poświęconym pamięci Marka Kotańskiego, w wieczornym koncercie występują artyści zaprzyjaźnieni z MONAREM. Oficjalną premierę ma przypominająca postać Kotańskiego piosenka „Ciut nadziei”, której tekst, kompozycja i wykonanie są dziełem terapeutów oraz pacjentów ośrodka MONARU w Graczach na Opolszczyźnie. Podczas oficjalnej części uroczystości Miecz Kotana otrzymuje Tadeusz Rosa, społecznik z Mikołowa na Śląsku, znany z licznych, adresowanych do młodzieży, inicjatyw na rzecz wychowania w trzeźwości.

MONAR bierze udział w Mieście Miłosierdzia, imprezie zorganizowanej w Warszawie przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Stowarzyszenie przedstawia swoją ofertę pomocy dla osób uzależnionych i bezdomnych w wyjątkowy sposób. Warszawiacy mogą ją zobaczyć, posłuchać jej, dotknąć i posmakować. Terapeuci z różnych ośrodków MONARU pokazują jak w procesie terapii uzależnień można wykorzystać pasje i talenty – zarówno prowadzących zajęcia, jak i pacjentów. Z Milejowic przyjeżdżają ze swymi pracami młodzi twórcy biorący udział w artterapii, z Graczy zespół rockowy, a wolontariusze z Praskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT prezentują swoje talenty kulinarne.

W październiku MONAR organizuje w Poznaniu konferencję pod hasłem „Przywrócić społeczeństwu – w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Marek i Jego dzieło”. Eksperci stowarzyszenia i zaproszeni goście, dyskutują o dorobku MONARU i współczesnych problemach polityki społecznej.

W wielu placówkach rok 2012 jest rokiem gruntownych remontów. Przykładem zmian na wielką skalę jest modernizacja obiektów warszawskiego Centrum Pomocy Bliźniemu przy ul. Marywilskiej.

Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia MONAR uchwala nowy statut Stowarzyszenia MONAR, który zostaje zatwierdzony 17 września 2012 r. przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy.

W listopadzie MONAR zostaje członkiem EURAD ((Europe Against Drugs, czyli Europa Przeciw Narkotykom), współpracującej z ONZ antynarkotykowej organizacji z siedzibą w Brukseli. Powstaje Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności – MONAR jest jednym z jej założycieli.

Rok 2013

Rok jubileuszy. Swoje 30-lecie obchodzi ośrodek dla dzieci i młodzieży w Gdańsku, z tej okazji w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego MONAR organizuje pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego konferencję „Zachowania ryzykowne młodzieży – perspektywy dla profilaktyki i terapii”, z udziałem przedstawicieli urzędów, instytucji i organizacji zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień, a także reprezentantów środowiska akademickiego i placówek oświatowych.

Jubileuszowe uroczystości odbywają się także w warszawskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, gdzie absolwenci programów terapeutycznych i ich terapeuci świętują 10-lecie Oddziału Terapii Uzależnień.

Mija 35 lat od utworzenia pierwszego ośrodka MONARU w Głoskowie. 35-lecie działalności MONARU zostaje podkreślone na wiele sposobów. Wojciech Fijałkowski, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego, z flagą MONARU zdobywa Elbrus. Na początku września w Rożnowicach pod Poznaniem odbywa się „MONAROWISKO”, podczas którego spotykają się przedstawiciele społeczności terapeutycznych z całej Polski (impreza jest poświęcona pamięci zmarłego kilka dni przed jej rozpoczęciem Marka Stefaniaka, założyciela i dyrektora Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT). 15 października we wszystkich swoich placówkach MONAR organizuje dzień otwarty.

W grudniu ma miejsce VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który wybiera nowe władze Stowarzyszenia. Przewodniczącą Zarządu Głównego zostaje ponownie Jolanta Łazuga-Koczurowska. Wcześniej szefowa MONARU znajduje się w gronie wyróżnionych nagrodą z okazji 20-lecia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Podczas odbywającego się w Chorzowie Festiwalu Muzycznego im. Ryśka Riedla „Ku Przestrodze” Miecze Kotana otrzymują twórca imprezy Adam Antosiewicz oraz Grzegorz Markowski, lider zespołu Perfect.