O nas

Dołącz do nas

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia MONAR może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, mający pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiony praw publicznych, który deklaruje pracę dla dobra Stowarzyszenia MONAR i realizację jego statutowych celów. Za zgodą Zarządu Głównego, członkiem stowarzyszenia może zostać także osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Członkami Stowarzyszenia MONAR nie mogą być wolontariusze, ani osoby aktualnie będące podopiecznymi lub pacjentami placówek prowadzonych przez MONAR.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia MONAR należy:

  • złożyć do Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR pisemną deklarację, potwierdzającą wolę wstąpienia do Stowarzyszenia, akceptację jego celów i zobowiązanie się do przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia MONAR;
  • uzyskać i dołączyć do deklaracji rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia należących do niego przynajmniej 10 lat.

Formularz deklaracji dla kandydata na członka Stowarzyszenia MONAR