Co robimy

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym

Schronisko dla Osób Bezdomnych i Ogrzewania w Zielińcu w okresie    od 26.11.2018 do 31.12.2018 realizuje projekt „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Moduł III INFRASTRUKTURA Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Główne działania wykonywane w ramach projektu to: zakup nowego wyposażenia w tym łóżek, szaf, szafek, pościeli, prześcieradeł i kocy oraz zakup środków czystości.

Rezultatem projektu będzie podniesienie standardu usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych  w schronisku w Zielińcu oraz poprawa bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej od MRPiPS

benialogo monar